Izobraževanje: AEQ metoda®

Osnovna in nadaljevalne stopnje

 

Izobraževanje bodočih učiteljev AEQ metode® se bistveno razlikuje od načinov izobraževanja pri drugih podobnih metodah. Bodoči učitelj AEQ metode® napreduje skozi stopnje izobraževanja lahko le skladno z večanjem občutljivosti in spretnostjo prepoznavanja stanja v lastni membrani kot tudi s sposobnostjo, da to stanje opiše z besedami.

 

Redno izobraževanje ter praksa bistveno povečata zavedanje lastnih gibov in nereda ter nenehno razvijata nove modele razmišljanja. Obenem zmanjšata informacijski vakum. Za učitelja AEQ metode® sta izjemno pomembni vodoravna in navpična povezanost, kajti le tako lahko začuti, opazi, posnema in opiše stanje, držo in počutje svojih strank. Pomembno je, da dovolj dobro pozna, čuti, razume in zmore spreminjati svojo somo, da lahko sploh opazi, razume in zna naučiti vse potrebno za odpravo entropije in bolečin pri strankah.

 

Skozi boljše samozavedanje dobiva učitelj tudi več samozavesti in sposobnosti za boljšo in bolj vzdržljivo pozornost do stranke. Ta je nujna tako na individualnih terapijah kot skupinskih delavnicah. S tem zagotovi primeren odnos s stranko in prepreči, da bi se spraševala, ali je za svoje plačilo res dobila dovolj. Če je torej to razmerje enakovredno, sta zagotovljena sintropija in obojestransko osebno zadovoljstvo.

 

O vsem omenjenem se bodoči učitelji AEQ metode® seznanijo že na delavnici, kjer se učimo osnov metode. Učenje odnosa in čutenja poteka hkrati s spoznavanjem, kako daljšati mišice in odpraviti nered pri gibanju. Učimo se prepoznati senzorno motorično amnezijo, poučim jih o pendikulaciji, somatskih refleksih in AEQ vajah®. Tako si na delavnici in doma, ob lastnem raziskovanju, postopoma bistveno izboljšajo zavedanje, kontrolo in urejenost gibanja in so bolje pripravljeni na izobraževanje za učitelja AEQ metode® 1. stopnje.

 

 

1. stopnja

AEQ-1

 

Seminar za učitelja AEQ metode® 1. stopnje je namenjen temeljitejšemu spoznavanju AEQ metode®. Bodoči učitelj bo deležen dovolj znanja o osnovnih temeljih metode ter spoznal, kako razviti dovolj jasno komunikacijo znotraj sebe ter med njim in stranko. Uril se bo v razlagi vzrokov za trenutno počutje, nadgrajeval  in spoznaval nove in nove vaje ter njihovo primernost za posamezno težavo.

 

Na seminarju pridobljeno znanje je primerno in nujno za dovolj kvalitetno učenje strank.  Omogoča boljšo rehabilitacijo po poškodbah ter odpravo manj kompleksnih kroničnih mišičnih zakrčenosti in kroničnih bolečin. Učimo se pravilnega usmerjanja pozornosti, da bi zaznali morebitne nejasnosti v komunikaciji s stranko. Tako se bo učitelj uspešneje spopadel z neučinkovitostjo strankinih gibov. Znanje zmanjšuje ugibanje pri odločitvah, kako naprej, zmanjša tudi možnost ponavljanja poškodb in porabo časa za korekcijske vaje.

 

Pomemben del učenja AEQ metode® je razumevanje somatske filozofije, ki omogoča drugačen pogled na vzroke težav. Znanje, pridobljeno na seminarju, zadošča za pridobivanje izkušenj in zmožnost vodenja 3-4 urnih delavnic za skupino desetih oseb.

 

Povpraševanje po tej vrsti učenja je čedalje večje v vseh starostnih skupinah in poklicih. V šestih dneh bomo delali na sebi in na soudeležencih seminarja. Tako se boste lahko primerno pripravljeni potopili v globine AEQ metode® ter začeli korenito vplivati na kvaliteto svojega življenja, znanje pa kasneje uporabili na strankah. Po uspešno zaključenem seminarju prejmete certifikat učitelja  AEQ metode® 1. stopnje.

 

 

2. stopnja

AEQ-2

 

V letu, ali pol leta, praktičnega dela na sebi, vedoželjnosti in učenja drugih ter sodelovanja na celodnevni delavnici, kjer boste tudi pomočnik, boste dobili dovolj znanja ter izkušenj za lastne spremembe, in to bo dobra iztočnica za vpis na seminar učitelja AEQ metode® 2. stopnje. Možnost vpisa imajo tisti učitelji 1. stopnje, ki bodo pokazali nadpovprečno znanje in zanimanje za učenje ter primerno širino poznavanja in uporabe AEQ metode®.

 

Za seminar AEQ metode® 2. stopnje je potrebna bistveno višja vodoravna in navpična povezanost kot za seminar AEQ metode® 1. stopnje. Zmožnost čutenja, nadzora ter jasnost komunikacije so temeljni kriterij za nadaljevanje šolanja.  

 

Seminar za učitelja AEQ metode® 2. stopnje vodi v poglobitev znanja o vzrokih za nastanek SMA ter v principe AEQ metode®. Uvede poznavanje ter pomen membrane in vpliv čustev na delovanje in počutje some. V širino znanja boste dodali nove gibe za izboljšanje stanj, kot so zmrznjena rama, skolioza, ponavljajoče športne poškodbe. Seminar vključuje tudi učenje aktivne pomoči učitelja pri pravilnejšem izvajanju vaj s polaganjem in pritiski dlani na določene dele telesa, kar povečuje senzorno občutenje.

 

To učitelju 2. stopnje omogoča kvalitetno pomoč tudi pri težjih oblikah somatskih težav. Med drugim omogoča ozdravitev ali izboljšanje bolečin v hrbtu, vratu, kolenu in sklepih, išiasa, teniškega komolca, krpalnega kanala, petnega trna, hiperlordoze, hiperkifoze, sindroma piriformisa, torakalnega sindroma, zamrznjene rame, glavobola, plitkega dihanje, migrene, tendinitisa, mišičnih krčev, kronične utrujenosti, mravljinčenja v dlaneh in prstih rok, fibromialgije, skolioze, ahilove tetive.    

 

Pridobljeno znanje na 2. stopnji vam bo omogočilo kvalitetno pozornost, ki je potrebna za pošteno in primerno vodenje 4-urnih delavnic AEQ metode® do 10 oseb samostojno ter do 15 oseb ob pomoči asistentov 1. ali 2. stopnje.

 

Pogoj za nadaljnje izobraževanje učiteljev na srednji stopnji AEQ metode® je uspešno dojemanje in praktična uporaba znanja predhodne, osnovne stopnje metode ter izpolnjevanje predpogojev za učenje na srednji stopnji.

 

 

3. stopnja

AEQ3

 

Osnovna stopnja temelji na spoznavanju odnosov ter na razumevanju pomena uma in membrane ter komunikacije med njima. Bodoči učitelj 3. stopnje svoje znanje poglablja lahko le praktično, z vajami in razumevanjem principov, ki jih izvaja sam in uči druge, seveda ob teoretični razlagi. Ta mora biti domišljena in jasna, kajti šele z razumevanjem lahko oseba pravilno izvede in razume posamezen gib in niz gibov, ki sestavljajo vsako od vaj. Tako se razvija soma, ki dobro deluje le pri dobri komunikacij med umom in mišicami. Učitelj, ki razume pomen some, to razumevanje prenaša tudi na učence in kliente.

 

Osnovna stopnja izobraževanja omogoča razumevanje telesnega stanja, vpliv samozavedanja, izražanja ter samonadzora, kar vse določa človekovo osebnost, katere del sta tudi počutje in lastnosti some. Učenec spoznava pomembnost povezanosti med membrano in zavestjo ter spozna funkcijo ugodja ter bolečine.  

 

Izobraževanje na srednji stopnji za učitelja AEQ metode® 3. stopnje nadgrajuje razumevanje omenjenih povezav s pomočjo naprednejše razlage fizikalnih in bioloških zakonov ter anatomije. Bistven del učenja na tej stopnje je izboljševanje sposobnosti opazovanja strankine drže ter njene pojave in osebnega pristopa. Učitelj ugotavlja, katere mišice so pri klientu kronično zakrčene in kje je izgubil nadzor nad membrano.

Učitelj 3. stopnje ob opazovanju, palpaciji ter poslušanju zna dovolj dobro povezati to, kar čuti in vidi, s tem kar sliši ali razbere iz osebne izpovedi klienta pri individualni obravnavi in mu postopoma, skozi pogovor in praktično delo predstavi svoje razumevanje njegovega stanja ter razlogov za težave.

 

Učitelj srednje stopnje zaradi svojega poglobljenega znanja klienta individualno obravnava uspešneje kot učitelj osnovne stopnje, stanje SMA pa pomaga odpraviti veliko hitreje, kot če bi se klient vaj in gibanja učil iz priročnika ali na skupinski delavnici. Gotovo je najpomembnejša prednost te izobrazbene stopnje učiteljeva spretnost usmerjanja pozornosti na ključne klientove probleme. Le tako se učitelj s stranko poveže optimalno. Skupna pozornost stranke in učitelja uspešno zmanjša odtujenost uma in membrane, kar omogoča odpravo bolečin, kroničnih bolečin in čustvenih stanj.

 

 

 

Aleš Ernst, Učitelj AEQ metode® 5. stopnje

 

 

tel. : 00386(0)74990871
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook