Mnenja udeležencev izobraževanja AEQ metode® 1. stopnje

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Izobraževanje AEQ 1. stopnje

Tekom seminarja sem močno poglobil svoje razumevanje senzorno motorne amnezije - SMA, zakaj do nje pride in kako negativen vpliv ima na kvaliteto našega življenja. Nezadovoljstvo, slabo počutje, bolečine, nespečnost so posledica SMA, saj zaradi nje prihaja do slabšanja razmerja med vloženim delom in dobljenimi rezultati, to pa povečuje nered in neučinkovitost pri našem delu in v naši družbi.

 

Spoznanje, da je razumevanje SMA in njenih posledic ključno za razumevanje vpliva njenega odpravljanja, je bilo zelo pomembno. Preko tega sem doumel, da z rednim izvajanjem in raziskovanjem AEQ® vaj stopimo na pod odpravljanja SMA, rezultati našega dela pa so večja učinkovitost, boljše počutje in zadovoljstvo. Prav spoznanje, da so rezultati tisti, ki so vzpodbuda za trajno učenje, raziskovanje in pridobivanje novega znanja, je bilo ključno za celosten pogled na tematiko seminarja. Rezultati so pokazatelj izboljševanja razmerja med vloženim delom in dobljenimi rezultati.

 

V spominu mi je najbolj ostala osvetlitev pomena informacijskega vakuma in razlage v povezavi z izzivi modernega časa. Tekom delavnice smo vsi udeleženci občutno izboljšali podajanje svojih misli, občutkov in razumevanja in večkrat dobili potrditev kako vsak posameznik identičen dogodek opiše in razume drugače. Pri današnjem hitenju vse prevečkrat prihaja do površnega podajanja navodil brez preverjanja ali jih je oseba razumela. Izogibanje potrebi po razlagi in dodatnem pojasnjevanju hkrati pomeni, da se je ne učimo, ne izboljšujemo in pri podajanju ne napredujemo, s tem pa je razlaga neučinkovita tudi takrat ko jo uporabimo. Povezovanje tega spoznanja s pomenom uporabe razlage v vsakdanjem življenju in v mnogih situacijah, se mi je zato močno vtisnilo v spomin.

 

Gorazd Ažman, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

 Gorazd Ažman

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Začetek seminarja sem pričakal s precej velikimi pričakovanji. Predvsem sem želel spoznati razliko med navadno klinično somatiko, Feldenkresis metodo in AEQ metodo. Z vsemi sem se v preteklosti bežno srečal in nisem zaznal bistvenih razlik. Princip delovanja mi je deloval enak: z zavestno pozornostjo aktivirati in sproščati mišice ob dokaj enostavnih gibih. Prav tako nisem dobil občutka, da se katera metoda posebej ukvarja z vzroki nastanka kroničnih bolečin ali gibalnih omejitev. Z delovanjem na CŽS pač skušamo mišice prepričati, da se, ko to ni potrebno, napetost v njih z manjša in da se posledično sprostijo.

 

Čeprav še nisem uspel povezati vsega in imeti jasno sliko, kaj AEQ metoda je, vem da se s človekom ukvarja izrazito celostno in poglobljeno. Daje jasno vedeti, da je vsak človek unikat in za vsakega ne velja ista diagnoza, ampak tudi da za vsakega od nas veljajo iste osnovne zakonitosti. Gravitacija je za vse enaka, ne glede na to, kako jo doživljamo.To je začetek obravnave vsakega posameznika; da se sprejme takšnega kot je, da dojame realnost.

Zavedanje samega sebe skozi gibanje je tisti most, ki povezuje zavest (kar želimo narediti) in podzavest (kompleksnost gibalnega odziva). Je direktni odraz stanja posameznika. Ko imamo enkrat uvid v naše stanje, ga lahko spremenimo. Z iskanjem učinkovitosti v gibanju se začne iskanje globine človekovega individuuma in dobimo možnost najti vzroke za lastne težave ter jih z ustreznim soočanjem z njimi tudi odpraviti. AEQ vaje tako lahko postanejo ultimativno transformacijsko orodje za povezovanje uma in telesa. Doživel sem jih kot nek preplet znanosti in duhovnosti, kar življenje vsekakor je.

 

Seminar je na prvi pogled deloval sproščeno in spontano pripravljen. Vsebine so se odpirale sosledično ena za drugo in ne po učbeniku. Na ta način so nam postale bližje in bolj razumljene. Zelo dobro so bile podkrepljene s primeri in asociacijami. Glavna pri vsem tem so bila pa osebna spoznanja in predvsem lastni občutki ob navezovanju se na konkretne primere ter ob izvajanju vaj. Udeleženci seminarja smo se sčasoma odprli in še dodatno vnesli uporabniško izkušnjo. Kot učitelji ne moremo in ne smemo pri svetovanju in učenju izhajati le iz sebe, temveč moramo upoštevati doživljanje realnosti tudi drugih. Ego nas iz takšnih in drugačnih razlogov žene v nek fazni zamik, ki nam posledično povzroča težave. To gravitacijsko nihalo, ki deluje na vse nas, mi je bilo res nekaj novega. Nihče mu ne more uiti, ga prirediti ali obiti.

 

Dobiti spoznanja o svobodi in uživanju v gibanju je bistvo seminarja 1. stopnje. Doživeti to vsekakor sproži malo evforije. Vsekakor je treba paziti, da gravitacijski nihaj ob temu ni premočan. Kajti ta občutek ekspanzije pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za to. Mi sami smo odgovorni za učinkovito delovanje našega organizma in za čim manjšo entropijo. Nobeden učitelj, duhovnik ali zdravnik ne more tega narediti namesto nas. To pa je nekaj, v kar sem vedno verjel.

 

Hvala ti za to izkušnjo in vsa znanja, ki si nam jih podal.

 

 

Gregor Marinšek, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

 Gregor Marinšek

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

 

Ko sem se pred petimi leti prvič srečala s klinično somatiko na delavnici v Sežani, sem bila povsem pod vtisom mojega takratnega vzpona učenja in napredovanja pri tehniki varne vadbe Pilatesa. Nekako mi ego ni dovolil, da slišim in sprejmem informacije na delavnici in občutim vaje. Gluha in zaprta kot popek, ki nima vode, ne sonca, da bi se odprl. Zdaj vem, kaj pomeni informacijski vakum, pa ne s strani učitelja. Ampak dobila sem prvi košček sestavljanke, kajti nekje v podzavesti sem vseeno shranila nekaj slišanega, določene informacije, ki so hotele na površje. Tako sem se pred dvemi leti ponovno udeležila delavnice, tokrat pod imenom AEQ, torej nadgradnja klinične somatike. Tokrat sem bila pripravljena bolj slišati, morda pa mi je pri ozaveščanju pomagala ravno vaja Roža. Dobila sem precej novih koščkov sestavljanke.

 

Vedela sem, da si želim več in čakala na priložnost, da se udeležim AEQ seminarja. Pričakovala sem dodatno znanje in predvsem boljše razumevanje vaj, saj sem imela občutek, da nekaj manjka – pa sem hitro izvedela, kaj. Neredno izvajanje, površnost in premalo časa namenjenega vajam.

 

Dobila sem boljše razumevanje pomena besed, ki opisujejo določena stanja. S pomočjo urejenega sosledja, sem našla in uporabila povezave, ki pripeljejo do stanja, kjer človek izgubi stik s telesom, kar privede do slabega počutja in bolečin. Zdaj vem, kaj pomeni razumeti ozadje, kaj pomeni razlaga, če ne poznaš vzrokov, ne razumeš pomena vaj. / razlaga : vaje…..70 : 30/ Dobila sem toliko koščkov sestavljanke, da že vidim sliko.

 

Interaktivno sodelovanje skozi celoten seminar, povezanost skupine, učenje ne le od učitelja, ampak od vsakega prisotnega, nenazadnje pa tudi energijsko pozitivno okolje prostora, mi je dalo občutek, kot da sem bila v šestih dneh na neke vrste retreatu. Vendar to ni bil odmik od realnosti, ampak podrobna analiza časa v katerem se nahajamo, dejavnikov, ki vplivajo na naše življenje, katere namen je bil, boljše zavedanje, razumevanje pomena časa, vložene energije, urejenosti in učinkovitosti. Kako aktivirati šesti čut - zavedanje telesa, za boljše zavedanje sebe, zavedanje okolice in s tem ponovno odkriti radosti življenja.

 

Z učenjem in raziskovanjem metode Aeq si želim nadaljevati, želim si znanje tudi deliti – pot je še dolga, veselim se je!

 

Na zdravje Aleš, hvala, ker si!

Sonja Gerkman, učiteljica AEQ metode® 1. stopnje

 

 Roman

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Skozi svojo športno kariero sem napredek smatral le, če je bilo telo nasljedni dan utrujeno. V kolikor nisem dal vsega od sebe sem imel slab občutek. Tak način dela me je pripeljal do kroničnih bolečin, zdravstvenih težav.Ko sem se z AEQ metodo soočil na delavnici cca. 2 leti sem bil precej skeptičen. Težko je sprejeti dejstvo, da večino stvari, ki si jih do sedaj dela in razumel, obstaja tudi druga bolj prijazna pot. Na koncu te življenje pripelje na točko, ko ne moreš premagovati telesa v nedogled in si prisiljen poiskati drugačno pot.
Delujem kot osebni trener in AEQ metoda, mi omogoča večjo širino pri delu s strankami. Ne le iz fizična vidika, tudi iz psihološkega. Večina strank, ko je sprobala AEQ želeli, da jih umestimo v redni proces treniranja, ker čutijo razliko v počutju in napredku na vseh področjih življenja.V preteklosti sem poskusil ogromno stvari iz uradne, alternativne medicine, prebral veliko knjig in pri večini sem pogrešal bolj jasno razlago za težave. Že od nekdaj me zanima človek kot celota, kaj lahko oseba spremeni v svojem življenju, da se kvaliteta življenja resnično izboljša.


Aleš skozi celotno izobraževanje, daje odlično razlago, bolj začneš razumeti in povezovati stvari. Namen AEQ metode niso le vaje same po sebi, temveč da začneš upoštevati principe AEQ na ostalih področjih življenja. Omogoča ti, da se ti kvaliteta življenja resnično izboljša, če si pripravljen vložiti svoj čas, energijo, pozornost v raziskovanje.

Celotni seminar je vrhunsko izveden in hvaležen sem za vso znanje, ki ga prejemam od Aleša.

 

Blaž Jurečič, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Blaž Jurečič

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z AEQ metodo sem se srečala z namenom, ne bom rekla po naključju. Vse se zgodi takrat, ko si pripravljen. Meni se je to očitno zgodilo pred letom dni, ko me je v knjižnici 'poklicala' knjiga Lahkotno iz kroničnih bolečin: klinična somatika Aleša Ernsta. Po pravici povedano, ne vem kaj me je pritegnilo, ampak preprosto sem imela občutek, da si jo moram izposoditi.

 

Ob branju knjige sem takoj vedela zakaj. To je bil odgovor na mnoga moja vprašanja glede delovanja našega telesa, zakaj se pojavljajo bolečine, s čim so povezane, kako jih odpraviti. Začela sem razumeti! Vedela sem, da imajo čustvene komponente eno najpomembnejših vlog pri funcioniranju telesa, ampak kako in na kakšen način, sem izvedela pri Alešu, najprej skozi knjigo. Vedoželjnost me je peljala dalje in prijavila sem se na enodnevno delavnico, kasneje na seminar za učitelja in individualno srečanje oz. terapijo. Vsakič sem izvedela mnogo zanimivih stvari, ki so mi odprla oči in odpravile dvome.

 

Tudi sama sem se srečevala z bolečinami, za katere prej nisem vedela od kod izvirajo in so tako trdovratne. Od kar se ukvarjam z masažo, me je želja po širšem znanju gnala k iskanju rešitve za odpravo kroničnih bolečin oz. zakrčenosti. Samo z masažo to žal ni mogoče. Tudi zdravniki in fizioterapevti po večini ponujajo hitre in začasne rešitve. Z AEQ metodo pa se naše znanje razširi in več kot imamo znanja, bolje lahko skrbimo za svoje fizično in psihično zdravje. In kar mi je pri Alešu in njegovi metodi všeč, je to, da možnosti za učenje in raziskovanje ne zmanjka. Treba je le pokazati voljo do lastnega zdravja in dobrega počuja, prevzeti vajeti v svoje roke in se podati na pot lastnega zadovoljstva. Ni vedno lahko, a se splača. Več kot imaš znanja, lažje je. Ker RAZUMEŠ.

 

To ti postane jasno, ko se udeležiš prvega seminarja, ko vidiš, da obstaja odgovor skoraj na vsako vprašanje. Aleš podaja znanje na tak način, ki ga nisem zasledila pri nobenem drugem terapevtu. Najprej teoretično in nato praktično. Nekaj takega sem vedno iskala in ... našla. In to vpeljujem tudi v svoje delo, s čimer želim povečati kvaliteto doprinosa k zdravju ljudi.

 

Alešu sem hvaležna za vse, kar me je že naučil in kar me še bo. Lažje delujem, manj imam bolečin in čustveno sem bolj mirna, kar je sploh nad vsem. Z odnosom do sebe spremeniš tudi odnos do drugih.

 

Hvala, Aleš.

 

Urška Repar, Kamnik, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

URŠKAAAAAAA

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Profesionalni šport in napačen pristop k treningu sta me je pripeljala do toliko poškodb in bolečin , da sem potreboval in dlje iskal rešitev za vse močnejše kronične bolečine v telesu, slabo voljo in utrujenost. Pot me je pripeljala do Aleša , ki je imel drugačen pristop od vseh ostalih. Prvi, ki me je učil, da sem za vse sam odgovoren in pokazal mi je način in mi dal dovolj znanja se rešit iz kronične zakrčenosti in utrujenosti.

 

Aleš ne rešuje simptomov ampak vzrok in taka metoda me je vedno zanimala. Po nekaj aktivnih terapijah sem se odločil , da se vpišem na tečaj za učitelja po Aeq metodi ,ker sem si želel vedeti več o tem. In končna ocena vloženo dobljeno je več kot zadovoljila moja pričakovanja.

 

Prijetno okolje , telovadnica, energija, sotečajniki in seveda hrana ,ki smo jo vsi komaj čakali med odmorom.

Aleš ima zelo dober občutek o zahtevnosti in količini predanega znanja in ti da toliko, kolikor si pripravljen sprejeti in razumeti.

Sedaj, ko imam več znanja o času, energiji, pozornosti, učinkovitosti, AEQ vajah in drugih pomembnih a spregledanih področjih to znanje vedno bolje usmerjam v svojo rast in razvoj (sintropija) na vseh področih v življenju.

 

Hvala za znanje, ki pelje v neskončno raziskovanje.

 

 

Kareem Al Saleh, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Kareem-Al-Saleh

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z klinično somatiko sem se spoznal, ko sem iskal rešitve za vse bolj boleče in togo telo, ki sem ga pridobil z večletnim treniranjem v telovadnicah in modelom razmišljanja.

Prvo rešitev sem iskal v obiskovanju fizioterapij. Čeprav je bil občutek po fizioterapiji boljši, je bil napredek po letu in pol komaj opazen. Mišice so imele še vedno prevelik tonus , da bi se lahko gibal gladko in lahkotno, prav tako so bili sklepi še vedno trdi. Rešitve sem iskal naprej. Tako sem odkril knjigo Somatics -Thomasa Hanne. Že pri prvem izvanjanju vaj sem čutil olajšanje. Po slabem letu izvajanja vaj iz knjige sem želel svoje znanje še nadgraditi. Tako sem odkril g. Aleša Ernsta in njegovo metodo AEQ.

 

Že po obisku delavnice sem dojel, da je njegova metoda velika nadgradnja klinične somatike. Z večjim razumevanjem pomena in logike vaj, se je izboljšala moja učinkovitost pri njihovem izvajanju. V krajšem času tako dobim več, glede na vložen čas in pozornost. Z metodo AEQ lahko odkrijem vzrok bolečine in tako rešujem vzrok in ne simptoma.

Metoda AEQ poudarja razumevanje pozornosti, časa , truda in učinkovitosti. Prednost daje večji povezanosti telesa in ega. S tem načinom razmišljanja je postal tudi moj vsakdan boljši, bolj tekoč , lahkotnejši, bolj osrečujoč. Z vadenjem metode AEQ vse bolj vidiš, da sproščena membrana (telo) omogoča v bolj sproščeno notranjost telesa, bolj sproščeno in efektivno razmišljanje. Tako pridobljeno energijo, pozornost in čas lahko tako uporabiš učinkoviteje, rezultati so boljši in tako je tudi splošno zadovoljstvo boljše.

Z vadenjem metode AEQ se izboljša tudi jasnost izražanja, s tem je boljša tudi komunikacija. S tem delujem bolje, intimno, poslovno, socialno.

Vseh teh področij se klinična somatika iz knjige ni dotaknila. Tako je zame metoda AEQ njena ogromna nadgradnja. Zato je lažja tudi v praksi, ker je dobljeno tako veliko, da bi se sam pravzaprav počutil neumnega, če tega ne bi izkoristil.

Delujem tudi kot osebni trener. Metodo AEQ lahko povežemo v vse načine treninga (moč, vzdržljivost, mobilnost) kot tudi prehrane. Bistveno lahko pripomoremo k boljši regeneraciji, saj z izboljšanim razumevanjem in občutenjem telesa sprostimo mišični tonus, ko ga ne potrebujemo in izboljšamo bistveno komponento regeneracije - spanec.

V preteklosti sem se udeležil že kar precej izobraževanj, vendar nobeno izobraževanje ni imelo name tako trajnostenga in efektivnega (na vseh področjih) učinka kot izobraževanje na področju AEQ metode. Želel sem samo lahkotnejšo telo, dobil pa sem nekaj, kar si prej nisem predstavljal da sploh obstaja.

Izobraževanje je izpeljano na najvišjem nivoju, kot učenec sem dobil pogoje, da vso odlično predano znanje g. Aleša Ernsta predelam na najvišji ravni. Mirno , lepo urejeno učno okolje, urejena ( izvrstna) prehrana. Moja edina naloga je bila , da se pripeljem do Brežic in da razmišljam, predelam predana dejstva.

 

 

Žiga Brlek, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Ziga-Brlek

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Celoten seminar je profesionalno izveden. V 6 dneh dobiš ogromno novega in predvsem uporabnega znanja - globje razumevanje somatskih vaj, ki ti omogoča kvalitetnejše življenje. Na predavanju mi je bilo všeč to, da je veliko praktičnega dela in vaj, ki smo jih izvajali med seboj.

Aleš je poln znanja in predan svojemu delu.

Predstavil nam je učinkovito metodo, kako z enostavnimi vajami odpraviti kronične bolečine.

Velik mojster na svojem področju.

Aleš hvala ti za vso energijo in trud, ki si vložil v to, da smo pripravljeni za samostojno delo.

Mnenje o AEQ metodi.

AEQ metodo uporabljam vsakodnevno v svojem življenju. Vaje mi zelo pomagajo po mojem vsakodnevnem treningu, ko čutim, da je moj križ utrujen.

Po samo 20 min. izvajanja vaj, vsa ta utrujenost izveni. Tako se moje telo veliko hitreje regenerira.

Dobila sem še večje zavedanje svojega telesa, večje zavedanje same sebe. Veliko bolj sem pozorna na svojo držo in napetosti v mišicah.

Tudi med mojimi treningi (ne samo po njih) sem bolj pozorna pri izvajanju vaj. To zavedanje mi pomaga da hitreje sprostim svoje telo, kjer ni potrebe, da je zakrčeno.

 

 

Suzana Komel, Nova Gorica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Suzana-Komel

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Vsakdanje hitenje, skrbi, vrvež dogodkov, me je pripeljalo v stanje, da nisem imela več stika s svojim telesom. Tega seveda tedaj še nisem vedela, čutila sem pa, da ne grem v pravo smer, ker so se posledice pričele odražati na mojem telesu. Vendar sem za vse našla nek izgovor in potisnila v kot, to ni bilo takrat na vrsti. V nekem trenutku sem začutila, da tako ne bom več dolgo vozila, da to ni normalno stanje in da je potrebno nekaj narediti. Tako se je pričelo moje raziskovanje. Prišla sem do informoterapije (komunikacija z našimi celicami v jeziku, ki ga le-te razumejo), ki me je prevzela, ko sem na sebi opazila rezultate.

 

Tudi sama sem želela to delati in sem se vpisala na izobraževanje, tako da sem postala certificirana informoterapevtka. Vseskozi me je pri mojem delu zanimalo zakaj prihaja do različnih bolezni, težav, to je samo posledica, kaj pa je vzrok? In tako se je moje raziskovanje nadaljevalo v šolo Karmične diagnostike.

 

Na enem izmed predavanj nam je g. Ogorevc povedal za g. Aleša Ernsta in njegovo metodo, kako so zategnjene mišice, ki so posledica raznoraznih dogodkov v življenju razlog za veliko težav in se z daljšanjem/krajšanjem mišic le-te tudi odpravijo. Še isti dan sem si pogledala Aleševe prispevke na spletu in se naročila na individualno terapijo.

 

Tu so se pričela moja nova spoznanja, presenečenja. Nisem mogla verjeti, da ne morem narediti čisto preprostega giba – počasnega dviga komolca, … Vsaka terapija je bila novo spoznanje in novo raziskovanje sebe. Želela sem o AEQ izvedeti še več, tako sem se vpisala na seminar AEQ 1. stopnje, kjer sem pridobila še več novih informacij, spoznanj, za katere sem zelo hvaležna. AEQ vaje delam vsak dan in lahko rečem, da mi je AEQ spremenila življenje in postala del mojega vsakdanjika.

 

Prišla sem do zavedanja, da je moje telo, telo za katerega sem sama odgovorna, imam nadzor nad njim in ga s čutenjem lahko sama tudi spreminjam. Ni se potrebno truditi, biti priden, dovolj je da se učimo, razumemo, raziskujemo in tako postajamo boljši.

 

Hvala Alešu, ki je prava zakladnica AEQ-ja, za vse podano znanje, vesela sem, da sem imela možnost spoznati tako učinkovito metodo.

 

 

Lidija Jakljevič, Metlika, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

LIDIJA

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Imel sem stalne bolečine v vratu in križu. Imel sem stalne probleme pri izstopu iz avtomobila ob stranskem zasuku ter težave z regeneracijo po kakšni fizični aktivnosti (tek ali kolo). Mišice so bile napete še nekaj dni po aktivnosti. Težave sem reševal sam ali pa sem šel do raznih fizioterapevtov. To mi je veliko pomagalo. Vendar so se težave vračale, včasih hitreje včasih počasneje, odvisno od mojih fizičnih aktivnosti in psihičnih obremenitev. Želel sem nekaj, da si lahko v veliki meri pomagam sam, predvsem kadar nimam možnosti pomoči drugih. Začel sem delati AEQ vaje in sem si najprej izboljšal regeneracijo po aktivnostih, mišice so postajale bolj sproščene in lahkotne. Celotno telo je postajalo bolj prožno in lahkotno. Tudi počutje je bilo boljše. Vaje so mi bile sicer tuje, saj nisem bil vajen delati nekaj na tako nežen način. Po drugi strani pa sem ugotovil, kako težko je izvajati povsem enostaven gib tekoče, nadzorovano in sproščeno. Z osredotočenjem na gibanje sem si umiril tudi misli.

 

Velikokrat se mi je dogajalo, da se mi je veliko misli podilo po glavi. Skozi učenje AEQ ugotavljam, da lahko misli umirim, usmerim in se bolj sprostim. Razmišljanje je bolj učinkovito in uspešno, ravno tako besede, ki jih povem. Sedaj se usedejo globje in lažje dosežejo svoj namen, čeprav so iste kot nekoč, so pa posredovane z drugačnim ciljem, tonom in prepričanjem.

 

Na seminarju prve stopnje, mi je bilo veliko bolj jasno zakaj je prišlo do vseh teh težav. Spoznal sem vzroke marsikaterih težav in bolezni. Aleš je z logično razlago odgovarjal na mnoga vprašanja s strani fizičnih in psihičnih težav pri športu in v splošnem življenju. Odpirale so se jasne povezave zakaj prihaja do težav in kje so njihovih vzroki. Skozi učenje vaj sem spoznaval, kako pomembna je jasna komunikacija. Brez jasnih navodil so bile vaje izvajane napačno. Zato je zbranost in urejenost misli pri posredovanju informacij bistvena. Seminar je bil obsežen, obenem prijeten, saj smo nenehno izhajali iz praktičnih zadev.

 

Najbolj pomembno od vsega spoznanega je, da se sedaj zavedam psiholoških in fizičnih pritiskov in jih lahko sproti koregiram. Zaznam napetosti, predvsem v vratu in jih povežem od kod in zakaj nastajajo. Seveda se mi težave še vračajo, vendar se jih zavedam in jih z AEQ vajami uspešno umirim ali tudi odpravim. Seveda je to proces, ki ga je potrebno spremljati in dopolnjevati. Ravno tako kot tehnika v vsakem športu, kjer se jo nikoli ne naučiš popolnoma, saj so vedno odprte možnosti in potrebe po boljšem in bolj učinkovitem gibanju.

 

 

Matjaž Zupan, Kranj, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Matjaž Zupan

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Vse stvari v življenju se zgodijo z razlogom in tako se je AEQ klinična somatika zgodila meni. Spoznanje, da so najbolj preproste stvari v življenju najbolj kompleksne in obratno, še kako drži! Kot terapevt, ki se ukvarjam z ljudmi z akutnimi in kroničnimi težavami, mladimi, starimi, športniki, rekreativci in ostalimi, vključno z mano na čelu, sem prišel do spoznanja, da veliko daješ, pravega efekta, katerega bi si sam želel pa ni.

 

Bil sem na mnogih izobraževanjih, vendar tako pozitivnega rezultata, kot na AEQ semianrju 1 stopnje nisem doživel še nikjer. To ne pomeni, da dosedanjega znanja ne koristim več, obratno, obogatil sem ga z drugačnim pogledom na težave, s katerimi se srečujem v vsakdanji praksi.

 

Seveda je potrebno poudariti, da je AEQ metoda, metoda, ki jo je potrebno razumeti, da jo lahko uporabimo na pravi način, ker lahko le tako dosežemo želen napredek. To ni metoda pri kateri se prepustiš in zate drugi opravijo delo, metoda je namenjena tistemu, ki si je pripravljen pomagati sam in doseči željen cilj. Sam sem imel poškodbo rame in zlom lopatice, kar za moje manualno opravljanje dela ni niti najmanj primerno, vendar mi vsa t.i. »priznana medicina« ni dala niti teoretičnega, kaj šele praktičnega napotka za odpravo posledic poškodbe, pri čemer imam sam že več kot 20 let izkušenj in znanja iz manualnih tehnik in rehabilitacije.

 

AEQ metoda mi je odprla širši pogled na reševanje težav. Z izvajanjem vaj sem še bolje spoznal sebe in svoje deficite in urejenost gibanja dobila svoj pravi pomen, ki omogoča boljše počutje in večji nadzor nad sabo in svojimi dejanji, kakor tudi pozitivni rezultati na ljudeh, ki mi zaupajo se učiti AEQ somatske gibe. »Če si si pripravljen pomagati sam in imaš znanje, je to vložek vase, če se prepustiš drugemu in neznanju, je to lahko največja izguba vložka, časa in rezultata.«

 

Spoznanje AEQ metode in Aleša osebno, je zelo zaznamovalo moje miselne vzorce in pogled na telo, funkcijo telesa in gibanja, kot tudi splošen pogled na življenje. Seminar in individualne AEQ vaje so vodene na maksimalno visokem nivoju. Učenje poteka sistematično, na jasni in razumski razlagi, ki je podprto s praktičnim delom in ocenjeno z več nivoji pogleda na izvedbo vaj vseh udeležencev.

 

Nikoli si ne bi mislil, da lahko nekdo, ki ni iz medicinskih krogov, na tako preprost, naraven, logičen, kompleksen in učinkovit način predaja znanje vsem strukturam ljudi in je pri tem z eno besedo nad uspešen učitelj. S svojim bogatim znanjem, jasno komunikacijo in jasnim ciljem, ti da več, kot le jasen odgovor na kakršno koli vprašanje.

Aleš, pohvalno in vredno občudovanja vseh nas, ki smo imeli priložnost biti del tvojih učencev.

 

 

Boštjan Ahačič, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Boštjan-Ahačič

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Učenje AEQ metode je po mojem mnenju učenje življenja. Življenja v pravem pomenu besede. Ponovno. Tega, kar smo se že (na)učili, kar že znamo, a smo se hkrati naučili tudi prezirati; predvsem občutenja in zavedanja samega sebe.

Od lanske jeseni dalje sem, zahvaljujoč svojemu prijatelju Janezu, ki je pač »moral« na eno od delavnic učenja AEQ gibov in me je povabil s seboj, predana učenka. A ne kot v letih, ko je bilo mirno sedenje v šolskih klopeh in dokazovanje na hitro in površinsko pridobljenega znanja v lovu za še eno 5-ko (in na fakulteti za 10-ko) edino, kar je bilo pomembno. Sedaj se, kot učenka in sveža učiteljica AEQ gibov 1. stopnje pod skrbnim, doslednim in ravno prav kritičnim očesom Aleša, učim učiti, učim čutiti, učim živeti.

 

V svojem 34 let trajajočem življenju ne pomnim, kdaj sem svojo somo občutila tako veličastno, kot sedaj. Z učenjem AEQ metode se spoznavam, marsikaj obujam, tudi odkrivam na novo, skratka – radovedno raziskujem. V tem znam iz dneva v dan bolj uživati, ker si dejansko občutenje lastnega telesa vedno pogosteje dopuščam in s tem, da si občutke iskreno priznam, imam vedno manj težav.

 

Čeprav je marsikomu popolnoma nedojemljivo, a iz dna srca sem hvaležna, da sem svoje telo pred dobrimi tremi leti z nepopustljivim, gromozanskim in neustrašnim egom pripeljala do točke, da se je uprlo. Klonilo. Ne popolnoma, a dovolj, da do tedaj moji nepogrešljivi športni rekviziti ter z njimi doseženi zavidljivi uspehi ne krojijo več moje sreče in zadovoljstva (ki to, kot šele sedaj vidim, sploh nikoli nista iskreno bila). Za občutenje iskrenega ugodja in udobja v svojem življenju, za dobro razpoloženje, pristne odnose z ljudmi in užitkarstvo na vsakem koraku ne potrebujem več zajetne vsote denarja, skladišča raznovrstnih športnih rekvizitov in skupine ljudi, ki se mi s spoštovanjem želijo pridružiti pri adrenalinskih podvigih. Njihovo vlogo je prevzela moja SOMA; sposobnost občutenja lasnega telesa in okolice. Komčno si dopuščam priznavati, da sem ženska, se kot ženska ceniti, negovati, spoštovati. Dovolim si izžarevati to, kar sem, veselim se, da me okolica lahko spoznava v drugačni, v pravi luči. Osvobaja me občutek, da se lahko učim in vedno uspešneje razvijam pristne in iskrene, spoštovanja polne odnose z ljudmi, ki me obdajajo. Vedno pogosteje dopuščam in upam pokazati, kdo sem.

Vse to, zahvaljujoč AEQ in Alešu Ernstu, človeku, ki ga resnično cenim in spoštujem.

 

Vedno bolj ponosna sem na zmožnosti in sposobnosti tega izjemnega ustroja narave – človeka.

Na lastni koži vsak dan presenečena in presrečna občutim posledice AEQ v svojem življenju. Česa vse smo zmožni ljudje s krepljenjem usklajenosti svojega uma in telesa – z vedno večjim zavedanjem samih sebe. Spremembe na fizičnem in psihološkem nivoju je težko opisati z besedami, občutki, ki ob njih prepravljajo človeka, pa so blagodejni in veličastni. Privoščim jih slehernemu človeku, tistemu, ki jih bo želel spoznavati in si jih privoščil spoznati, se z veseljem posvetim kot učiteljica somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje – od letošnjega poletja dalje.

Seminar, ki smo ga v juniju in juliju izvajali v Brežicah, je bil moj do sedaj najbolje izkoriščen dopust. To mi je, v smehu, a resno, povedal že Aleš, ob prijavi. V skupaj šestih dneh se je pod mojstrskim vodstvom, v izjemni družbi in ob kulinaričnih dobrotah dotedajšnje spoznavanje z AEQ začelo še intenzivneje poglabljati. Obzorja se že od prvega dne, ko smo pričeli spoznavati novo dimenzijo učenja, širijo še hitreje, a ne prenaglo, ravno prav, da se zadeve, ki iz podzavesti privrejo na dan, sproti in kompleksno razčlenijo, da jih lahko razumemo, ter se umestijo tja, kamor je potrebno, da se krepi življenjska modrost. Razvijajo se sposobnosti dojemanja, učenja, pomnenja in občutenja. Razvija se človeško bitje s čustvi in občutki, z znanjem in izkušnjami, ki je sposobno v življenja drugih s pravilnim in čutnim pristopom privesti možnost, da nas bo iskreno srečnih in zadovoljnih vedno več.

 

Prisrčna hvala tebi, Aleš, in vsem, ki (se) skupaj in z veseljem učimo...

 

 

Teja Logar, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Teja-Logar

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Seminar je v moje delo s pacienti vnesel neko novo dimenzijo, prav tako v moj odnos do samega sebe. Svojim pacientom že leta pomagam na praktičen, izkustveni način, hkrati pa jim skušam dati napotke, kako naj v svoje življenje vnesejo red in kako naj bodo sami svoji fizioterapevti.

Še posebej me je zanimalo, kako lahko pomagam kroničnim pacientom.

Ni mi bilo dovolj, da pacientom neposredno, izkustveno pomagam, potem pa mi po enem mesecu ponovno pridejo na terapijo. Namreč pri teh pacientih je težava že zapisana v njihovih možganih in ni več zgolj odziv senzornega živčnega sistema.

Tudi v svojem življenju sem moral nekaj spremeniti, kajti dela in pritiska je bilo preveč. Strojno opremo je potrebno povezati s programsko, da dobiš maksimalni učinek trajanja.

En članek o Aleševem načinu dela in njegovem razmišljanju me je spodbudil, da sem stopil v kontakt z njim. Ta seminar je prvi izven okvirjev zdravstvene stroke, ki sem se ga udeležil, in lahko potrdim, da nisem zgrešil. Ravno to je bilo tisto, kar mi je manjkalo, da sem lahko zaokrožil svoje delo kot celoto, da sem lahko svojim pacientom ponudil holističen pristop tako na čustveni kot tudi na manualni ravni.

 

Prav tako lahko to znanje uporabim na sebi in opazujem, kako me spreminja v pozitivnem smislu in zato somatiko tako rad priporočam svojim strankam. Presenetilo me je Aleševo znanje anatomije, saj sam izhajam iz tega področja, in Aleš anatomijo odlično povezuje z zakoni fizike, psihologijo in drugimi znanostmi ter vse to znanje zelo dobro posreduje svojim učencem.

Nič ni prepuščeno naključju, odlična hrana in pijača, prav tako se na vsako vprašanje dobi odgovor in rešitev.

 

 

Jurica Skelin, Kaštel Gomilica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Skelin-Jurica

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Pri svojem delu s športniki in rekreativci sem se velikokrat srečeval s težavami mišično-kostnega sistema. Težave so se kazale kot bolečine ali omejitve pri gibanju, njihov rezultat pa je bila odsotnost mojih strank s športnih terenov in službe, opustitev rekreacije, v najhujših primerih pa stranke imele težave pri vsakdanjem funkcioniranju, kjer so tudi najenostavnejše aktivnosti postale ogromne težave. V večini primerov so stranke bolečino sprejemale kot nekaj nujnega in jo pripisovale letom, intenzivnosti treninga, „obrabi“ in podobnim stvarem.

 

Z uporabo različnih znanih tehnik sproščanja, miofascialne masaže, aktivacijskih tehnik, različnih vrst raztezanja ipd. so težave v večini primerov izginile, vendar pa so se čez čas vrnile, kot yo-yo efekt. Prav tako sem pri svojem delu opazil, da ni univerzalnega obrazca za določeno težavo, kajti če nekaj pomaga eni stranki, še ni nujno, da bo ta ista metoda pri isti težavi pomagala tudi drugi stranki. Opazil pa sem tudi, da so se pri otrocih vse pogosteje pojavljale podobne težave z bolečinami kot pri odraslih, tako da s trditvami, da so bolečine povezane z leti in „obrabo“, nekaj ni bilo v redu. Ko sem povezal prakso s teorijo sem prišel do zaključka, da so resnični vzroki za bolečine povezani s telesno držo, tako pri odraslih kot pri otrocih, kar se je ujemalo z razlago treh refleksov, o katerih smo se učili pri AEQ metodi. Tukaj se začne moja pot do Aleša.

 

Prvič sem slišal za AEQ metodo pri pogovoru s kolegom, nato pa sem jo sam začel raziskovati z branjem knjig Thomasa Hanne; skozi knjige sem spoznal osnovne principe somatike kot metode. Kmalu potem sem se udeležil delavnice AEQ somatike, ki jo je vodil Aleksandar Miketa, kjer sem poleg že pridobljenega znanja dobil še potrditev o vrednosti AEQ metode in se odločil za seminar za učitelja AEQ klinične somatike pri Alešu.

 

V šestih dnevih seminarja so se skozi teoretično in praktično učenje širila obzorja. Osvajali so se popolnoma novi principi delovanja gravitacije, čustev, vadbe in vsakodnevnih življenjskih situacij na človeško telo, hkrati pa tudi popolnoma nov, lahko rečem tudi bolj pravilen pogled na bolečino in poškodbe ter njihove resnične vzroke. Prav tako so vsi načini dela, ki sem jih do takrat znal in uporabljal, dobili neko popolnoma novo dimenzijo, in AEQ metoda je prišla kot zadnji delček sestavljanke in izpopolnila sliko. Začenjam razumeti, zakaj z določenimi metodami v določenem trenutku ni bilo dobrih rezultatov in zakaj so se bolečine vračale.

„Film vrtim nazaj“ in ga dopolnjujem z novim znanjem s tega seminarja in začenjam razumeti, na kakšen način so nastajale bolečine pri posameznih strankah, zakaj ravno v tistem delu telesa, kako so bolečine povezane z življenjskimi situacijami in kako jih odpraviti z učenjem somatskih gibov.

 

Na lastnem primeru, sicer brez bolečine, a z omejitvami pri obsegu giba v določenih sklepih, vam lahko povem, da imajo somatske vaje učinek na gibljivost, še posebej v kolkih in ramenih, prav tako se po vajah na splošno bolje počutim. Pri komunikaciji s strankami in pri njihovem učenju somatskih gibov dobivam samo pozitivne reakcije in pozitivno začudenje, kako lahko neka izobraževalna in nežna metoda daje take izjemne rezultate glede na druge metode, ki so jih do takrat prakticirali. Ključ je v besedi izobraževalna, kajti stranka pridobi znanje o vzorcih bolečin, s tem pa tudi jih bolje razume, in ko jih razume lahko s somatskimi gibi vpliva na same vzroke težav. Z odpravo ali vsaj blaženjem bolečin se osebi povrne del življenjske svobode, ki jo je zaradi bolečin izgubila, s tem pa tudi njeno življenje postane srečnejše in bolj izpolnjeno. AEQ metoda ji da „orodje“, s katerim lahko zmanjša ali odpravi negativne učinke današnjega hitrega in pretežno sedečega načina življenja.

 

Na koncu bi rad omenil Aleševo izjavo: „Dolgoročno fizika vedno premaga domišljijo“. Tisti, ki so sodelovali na seminarju, vedo, o čem govorim, vsem ostalim, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo s človeškim telesom in njegovim gibanjem, pa priporočam obisk njegovega seminarja in učenje celovite AEQ metode, ki stoji za to izjavo.

 

 

Zvonimir Brnas Fudo, Zagreb, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Zvonimir-Brnas-Fudo

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Kot mnogo drugih, sem se tudi jaz spraševal zakaj imam cel kup težav tako telesnih, čustvenih in duševnih. Odgovor na to vprašanje je ostal uganka, vse dokler se nisem seznanil z AEQ somatskim načinom poučevanja.

 

S somatskimi vajami sem se prvič srečal leta 2013, ko sem iskal še enega izmed načinov kako bi se lahko rešil kronične utrujenosti in odpravil bolečine, ki so me v različnih oblikah spremljale več kot 20 let. Najbolj neznosne so bile bolečine v predelu vratu in ramen.

 

Pekoč občutek v predelu ramenskega obroča me je spremljal bolj ali manj ves čas, še najbolj pa med mirovanjem.

 

To je bil tudi eden izmed razlogov, ki me je vodil v prekomerno ukvarjanje s športom. Dobesedno sem pretiraval v vsaki aktivnosti, ki sem se je lotil. Prekomerno ukvarjanje s športom je bila moja nova droga, moj antidepresiv, ko sem preko popolne izčrpanosti dosegel svoj zen trenutek, trenutek brez depresivnih misli in tečnih bolečin.

 

Nisem se zavedal, da so me vse te moje trenutne zmage peljale proti dolgoročnemu porazu, ki se je kazal v vedno večji utrujenosti, splošni izčrpanosti, v poškodbah in obrabah.

 

Kljub temu, da mi je bil somatski pristop odprave bolečin že od samega začetka smiseln in logičen, ga nisem najbolje razumel. Nerazumevanje je bilo še najbolj očitno pri somatskih vajah, ki sem jih, kot sem kasneje ugotovil, izvajal preveč na moč in brez občutka.

 

Tako kot sem izvajal vaje sem tudi živel. Z zavedanjem, da preko knjig ne bom prišel do željenega znanja, sem avgusta 2016 stopil v kontakt z Alešem.

 

Odločil sem se, da se udeležim Aleševe AEQ delavnice, ki je potekala v oktobru, kjer bi se bolj podrobno seznanil z njegovim načinom dela. Kot se je izkazalo sem izbral ravno pravi termin. Namreč konec avgusta sem si med sprehodom zlomil komolec desne roke. Vse se je poklopilo.

 

Med preskokom, dober meter visoke, žičnate ograje sem padel na rob pločnika in pri tem utrpel kompliciran zlom komolca. Po operaciji je sledilo dolgotrajno okrevanje, ki še traja.

 

Po obisku prve delavnice sem vedel, da je AEQ prava stvar. Razumel sem, da potrebujem drugačen pristop, da moram nekaj spremeniti v svojem življenju, če želim izboljšati situacijo v kateri sem se znašel. Tako sem v decembru obiskal še eno AEQ delavnico, kjer sem še okrepil svoje prepričanje, da sem na pravi poti. Vendar pa kljub obisku dveh delavnic še vedno nisem doumel bistva AEQ metode.

 

Moja prepričanja in dejanja so bila tako trdo zacementirana, da sem potreboval dalj časa in bolj poglobljen pristop predno se je zgodil konkreten preskok v glavi. Po daljšem premisleku sem se odločil, da se udeležim seminarja za učitelja AEQ somatskih gibov 1 stopnje.

Brez dvoma lahko rečem, da je bila to moja najboljša naložba in najbolj kvalitetno izobraževanje kar sem jih kdaj opravljal. Med drugim sem opravil šolo kitajske tui-na terapije in tečaj NLP praktik. AEQ Izobraževanje je bilo intenzivno in hkrati prijetno, z ravno pravo mero teorije in prakse. Želel sem si pravih informacij in odgovorov na moja vprašanja, ter jih tudi dobil. Dovolj in še preveč. Verjamem, da je prav vsak, ki se je seminarja udeležili lahko o sebi spoznal kaj novega in znova odkril kaj pozabljenega.

 

Po končanem seminarju sem imel občutek, da sem prejel več kot dovolj znanja in informacij za nadaljnje samostojno učenje in raziskovanje, ki mi bo omogočalo vedno boljše razumevanje samega sebe ter vedno bolj kvalitetno vodenje delavnic AEQ somatskih gibov 1 stopnje.

 

Pri sebi opažam, da sem postal bolj pozoren na to, kako sem, se počutim…. Manj se zaletavam z glavo v zid. Na splošno sem bolj umirjen, lažje se zberem. Vem, da sem sam odgovoren za svoje počutje in da ne gre nikogar kriviti za moje težave. Z rednim izvajanjem in raziskovanjem somatskih gibov bolje čutim svoje telo. Prej in bolj jasno zaznam opozorila, ko mi telo sporoča, da počnem nekaj kar mi ne koristi oziroma mi škodi. Tak pristop mi pomaga pri okrevanju po zlomu komolca in tudi na splošno. Drži, da svet postane drugačen, ko ga začneš enkrat opazovati skozi AEQ očala.

 

Matjaž Iglič, Kočevje, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Matjaž-Iglič

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

 

V svet klinične somatike sem vstopil »šepajoče«. Težave z levim kolenom so se vlekle predolgo. Pri delu, športu, celo enostavnemu sprehodu… V bistvu, če dobro premislim sem v preteklosti vedno imel kakšne težave gledano z vidika poškodb, bolečin, ki sem jih reševal na vse mogoče načine, le z otroško preprostostjo ne…

 

Seveda na začetku nisem vedel v kaj se podajam, imel pa sem velika pričakovanja. Po prvi individualni aktivni obravnavi sem imel mešane občutke. Dvom, strah, razočaranje, jeza… Nezaslišano se mi je zdelo, da Aleš niti pogledal ni levega kolena kaj šele, da bi na njem izvajal kakršnokoli manualno metodo. Sčasoma mi je postajalo jasno, da AEQ metoda zares vpliva na vzrok težav in ne krpa simptoma, čeprav le ta počasi bledi. Skozi obravnave sem spoznal, da se dogajajo spremembe tudi na duševnem zdravju v obliki boljšega počutja, spoznavanja kdo v resnici sem, kaj si želim ipd. V tistem trenutku, še posebno na kolesu, kjer me koleno ne boli več, mi je postalo jasno, da si želim učiti AEQ metodo poglobljeno in z novim znanjem vplivati na ugodno reševanje situacij drugih ljudi.

 

Tako se je skozi določeno obdobje izvajanja vaj doma in udeležbe na delavnic pojavila priložnost, da postanem učitelj somatski gibov po AEQ metodi 1.stopnje. V preteklosti sem opravil že veliko izobraževanj vendar še nobena metoda ni imela name tako celostnega vpliva. Še dandanes se povečuje razmerje med vloženim in dobljenim (v prid dobljenega).

 

Skozi seminar so se mi dogajali podobni mešani občutki kot na aktivnih individualnih obravnavah, ki so ogledalo trenutnega stanja uma, mišljenja in posledično mojih dejanj. Določene vaje so mi bile domače in sem jih lahkotno obvladoval ali pa se mi je tako le zdelo oz. sem si tako domišljal. Preostalo mi ni drugega kot, da se (spet) spustim z višin (tudi s pomočjo gravitacije) na tla in informacija je bila tako nova, da mi je postala všeč.

 

Vaje katere nisem izvajal lahkotno, so v meni zvabila neprijetna čustva, dogodke, ki sem jih skril globoko. Somatske vaje po AEQ metodi in ostale pretekle izkušnje mi pomagajo, pogledati se v ogledalo, si nameniti čas, nered postaviti v red in nadaljevati življenje učinkoviteje. Kako je lahko tako enostavno, se sprašujem(o)? Da z nekaj dodatnimi gibi v vaji, morda upočasnitvijo, vaja zopet postane lahkotnejša, telo se občuti bolje, olajša se tudi um in duša, tako tudi neprijetni občutki odidejo in jih zamenjajo bolj topli, tisti ki dajejo človeku zalet, optimizem in…?

 

In to je med drugim smisel, namen somatskih gibov po AEQ metodi. Nedokončano učenje, premišljevanje o rešitvi, osebnostna rast. In to vse skozi gibanje. Tako kot takrat, ko smo bili še otroci. Zakaj pa ne?

 

Benjamin Trontelj, Novo mesto, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 
Benjamin-Trontelj
 
 
 
 
 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

V preteklih mesecih je AEQ postal del mojega razmišljanja mišljenja, in življenja.

Znanje, ki sem ga osvojila bi bilo težko razdeliti na posamezne celodnevne delavnice, aktivne terapije ali seminar za učitelja 1. stopnje. Vsekakor pa seminar lahko izpostavim kot izkušnje in sposobnosti, ki sem jih pridobila ter poglobila, da lahko to snov podajam naprej in druge učim osnove AEQ klinične somatike.

Za udeležbo na seminarju sem se odločila zato, ker v mesecih po obisku prve AEQ delavnice in aktivnih terapij nisem več potrebovala pomoč fizioterapevta. Čeprav je pozitivne učinke metode mogoče opaziti že takoj po prvi vaji, se tisti pravi, dolgoročni učinki pokažejo skozi čas. Osnova je v spremembi mišljenja. S trudom in prisilo ne pridemo do željenih rezultatov. Tako, kot v otroški igrici Labirint, zmaga tisti, ki od zajčka do korenčka najde najkrajšo in najenostavnejšo pot. Tu je linija najmanjšega odpora najboljša metoda. Hkrati pa se učenje metode lahko primerja z učenjem novega jezika: ko vadiš in raziskuješ vsak dan, se tvoje znanje širi in poglablja. Ko si vzameš čas, bolje obvladaš. Kako in zakaj sploh spreminjati življenje? Spremembe so potrebne, ker se tudi najbolj zdrav, pameten in ozaveščen človek mora izpopolnjevati. Tako sem pričela spreminjati svoje mišljenje in ozaveščati svojo lastno entropijo (nered) ter ozaveščati in večati sintropijo (red). To počnem brez prisile, tako kot so priporočene AEQ vaje, s katerimi ozaveščamo občutenje svojega telesa in (ponovno) vzpostavimo povezavo telo-um.

Ves seminar je bil odlična izkušnja polna novih spoznanj, nadgradenj in aha momentov. Vse se je poklopilo kot se je najbolje lahko moglo. Naša skupina 10 udeležencev ki smo se skozi seminar transformirali v kolege in prijatelje, je na začetku izgledala kot pisana druščina, vsak z drugačnim načinom življenja in predznanjem. Učili smo se iz izkušenj drug drugega, delili lastne in vpijali znanje ki ga nam je naš učitelj Aleš Ernst podajal. Seminar sam je vrhunsko pripravljen in kolegi smo z zanimanjem sledili razlagam, brez težav v držanju pozornosti skozi vseh 6 dni v učilnici.

O vseh znanjih in spoznanjih s seminarja bi lahko napisala debelo knjigo, zato podajam samo delček le-teh: Četudi se imam še toliko naučiti, zdaj o AEQ vem in znam dosti več od ljudi okoli sebe in to kompleksno metodo znam enostavno podajati naprej.

Pridobiti in držati pozornost slušateljev. Pomen razlage, ki zapolnjuje informacijski vakuum. Učimo jih zato, da si znajo sami pomagat. AEQ vaj ne delam, ampak se jih igram. Prav zabavno je! 13 vaj, ki smo se jih naučili in obravnavali z vidika udeleženca, učitelja ali opazovalca. Ko se zabavaš, čas mine hitreje.

Pomembnost timinga. Prava kombinacija vestnosti, natančnosti, sposobnosti in občutka. Preteklost, sedanjost in prihodnost ter preskoki med njimi ko učimo vaje.

Shokunin ali Šukunin – vsak dan ob opravljanju svojega najljubšega opravila zavestno izboljšujem malenkosti, z igrivim veseljem se vedno bolj izpopolnjujem.

Še sklepna misel, ki sem jo razvila iz Aleševe izjave: Seminar poseje semena. In potem se čaka, da bo zraslo.

Narave ne smeš nič siliti naj pohiti. Semena so znanje, ki smo ga pridobili na seminarju. Sestava prsti je moja, toliko mineralov, toliko čustvenih travm in toliko zraka in kamenja. Zalivati je dobro ravno prav, ne preveč in ne premalo. To je moja odgovornost. In potem bom en dan opazila, kako lepo raste!

Tadeja Severkar, Luksemburg, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Tadeja-Severkar1

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Že kar nekaj let se vsakodnevno srečujem z ljudmi, ki imajo različne zdravstvene težave, predvsem kronične bolečine z znanim vzrokom, ogromno pa je takšnih, ki vzroka za svoje bolečine ne poznajo in vsakodnevno trpijo zaradi le teh. Že dolgo mi je znano, da sta bolečina in bolezen le posledica, ki se kažeta navzven, vzroki pa ležijo globlje. Na vse svoje stranke gledam celovito, uporabljam različne tehnike za odpravljanje bolečin, boljše počutje strank in seveda za uspešne rezultate.

 

Ker se stanje iz leta v leto drastično slabša, opazujem in ugotavljam, da gre za prave epidemije zdravstvenih težav ter bolečin, sem se odločila, da svoje znanje še obogatim in nadgradim z AEQ metodo, s katero bi lahko še bolj celovito pomagala svojim strankam in navsezadnje seveda sebi. To je bil glavni razlog, da sem se udeležila celodnevne delavnice, bila navdušena in se kasneje odločila še za seminar Učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje.

 

Navdušila me je filozofija AEQ klinične somatike in njen preprost ter hkrati zelo kompleksen pogled na človeka, kot celoto. Tukaj vsekakor ne gre le za odpravljanje mišičnih napetosti in bolečin, ampak je namen veliko globlji. Travme, ujeta in potlačena čustva, ki jim imamo vsi in jih zelo dobro prekrivamo, tlačimo globoko v nas in pozabljamo nanje, kar naenkrat pa spet dobijo svojo moč in nas spomnijo, da se niso »razrešila« kar sama od sebe. To nam omogoči, da se končno tega zavedamo in ozavestimo, sprejmemo ter spremenimo in zaživimo bolj polno, tako kot si sicer v resnici tudi vsi želimo.

 

AEQ metoda ponuja in uči veliko več, kot si sploh lahko predstavljamo na začetku. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da se z rednim in zavestnim izvajanjem gibov (krajšanja in daljšanja mišic), nadzor nad telesom v zelo kratkem času izboljša, saj zmanjšamo vpliv senzorno – motorne amnezije. Je način, ki nas (na)uči kako se znebiti (kroničnih) bolečin, kako se umiriti, kako ponovno vzpostaviti red v svojem telesu in življenju. Z zavestnim in rednim izvajanjem somatksih gibov naše gibanje postane lahkotneje, telo je bolj gibko, popravi se drža, gibe in gibanje svojega telesa imamo spet pod nadzorom, prav tako misli in um, bolečina, pa naj bo še tako močno prisotna in kronična izgine. Enako se zgodi tudi s čustvi, komunikacijo, vsakodnevnimi dejanji, odnosi, ki se izboljšajo in jih razumemo bolje. Kako hitro in v kakšni meri to dosežemo je seveda odvisno izključno od nas, saj smo le mi tisti, ki lahko zavestno spremenimo sebe in svoje življenje.

 

Svoje znanje konstantno nadgrajujem in dopolnjujem, ker v tem neizmerno uživam in, ker vedno želim še nekaj več. Nad seminarjem AEQ klinične somatike 1. Stopnje, sem bila navdušena. Aleš je prava zakladnica znanja. Celotna organizacija seminarja je bila izvedena na profesionalnem nivoju. Dobila sem ogromno novega znanja, izkušenj, novih pogledov na svet, na človeka, na človeško telo, na človeški zavestni in podzavestni um. Priznam, da mi je to znanje spremenilo pogled, razširilo obzorja, postavilo nove mejnike in tudi nove cilje tako v mojem osebnem življenju, kot tudi pri mojem delu. Aleš najlepša hvala za vso pomoč in znanje, ki ga nesebično deliš z nami ter za neprecenljivo izkušnjo!

 

Tina Smolej, Škofja Loka, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Tina-Smolej

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

V življenju ima vsak vsega dovolj. Eni imajo več izkušenj, drugi malo manj. Vsak ima znanje na raznih področjih, če ne prirojenih ali priučenih, so ga naučile izkušnje. Jaz osebno sem hvaležna, ker so me resnično napolnile z obilo informacijami in so me pripeljale na pot, kjer se ljudje ustavijo in sprašujejo o življenju samem.

 

Vsako delo zahteva skoraj da ne popolnega človeka, kar je razumljivo. Pa to sploh lahko smo? Popoln človek? Popolna struktura? Popolna država? Mene je pri teku na delovnem mestu, kjer naj bi bila v formi, ukleščilo v kolku. K sreči ni bilo nič hujšega. Zame pa je bilo dovolj, da sem razumela, da nekaj ni v redu. Ob spraševanju, kaj se dogaja z mojim telesom, nisem imela motivacije, da bi nadaljevala s športom. Niti z rolanjem, niti s plesom, katerega sem oboževala, da ne govorim o drugih področjih življenja.

 

Kje sem zašla?

Imela sem še toliko volje do življenja samega, da sem se postopoma znašla na poti raziskovanja, se zanimala ter šla v svoje globine in tako prišla tudi do Karmične diagnostike (Marjan Ogorevc), kar mi je dalo dodatno motivacijo, da sem na pravi poti. Vidik in pomen vseh ravni človeka mi je dal še jasnejšo sliko, kje se nahajam in zakaj se nahajam točno tukaj. Tako sem razširila vedenje in znanje o možnih vzrokih za nastajanje težav na fizičnem,čustvenem, metalnem in duhovnem področju človeka in dobila koristne holistične napotke, kako se soočiti z njimi in vse skupaj sprejeti, harmonizirati. Ni bilo vedno lahko slediti tej poti. Na čase prav naporno. Vendar vredno.

 

In kaj sedaj?

Ker so ostali pritiski okolice, službe in pritiski v lastni glavi, da je potrebno hitreje priti do cilja, da bom "popolna,uspešna"- zmagali, sem se vpisala še na šolanje za Učitelja Klinične somatike. Tu sem dobila še drugačno sliko in pogled na človeka ter procese njegovega delovanja. Učitelj Aleš Ernest mi je podal pot, kako na sintropičen način priti do rezultatov na vseh področjih in nivojih, kljub vsemu kar že imaš v življenju. Z lahkotnim gibanjem spreminjamo zapise shranjene se v mišicah. Tako sem prišla do spoznanja, da imam in kje imam Senzorno motorno amnezijo v telesu. Svoje vedenje, znanje in sposobnosti, združujem in se se učim, ter ne strmim več h popolnosti in uspehupod vsako ceno, ampak živim z zavedanjem sebe. RED se vzpostavlja vsepovsod.

 

Sicer se je moj um marsičemu upiral in se še upira, ker je bili vedno v fokusu drugje, stran od mene same, ampak so rezultati, kljub upiranju uma vidni takoj. Kaj bo šele, ko bo strah pred potjo izginil, ko bosta um in volja še bolj usklajena, da si to kar me čaka na poti zaslužim. Z znanjem, ki ga zelo na konstukturiran način podaja učitelj AEQ somatike, sem in še pridobivam čas in možnost za hitrejšo rehabilitacijo telesa, čustev, uma in smisla ženske biti, da delujem kjer koli.

 

Hvala vsem mojim učiteljem in podpornikom za to izjemno izkušnjo, ki smo jo imeli ob pridobivanju certifikata za Učitelja AEQ, ter drugih šol. Sedaj je na meni, da ponovno raziskujem, z občutkom kot otrok in se lažje igram odgovorno v še večjem peskovniku. Neverjetno, kdo bi si mislil, da bom v življenju se tako hrepenela po znanju in vedno bolj odgovorno ravnala do sebe, posledično tudi do drugih. Prej je bilo obratno in tu je luknja brez dna.

 

Raziskovanje sebe in okolice kot otrok mi daje življenje. Ne umrimo brez izkušenj, ne bodimo roboti. Spoznajmo se do zadnje celice in ozavestimo kdo smo in kako delujemo, da delujemo. Za vsakega je lahko drugje začetek. Zame je začetek celica. Pridodajmo h strukturi vsak svojo močnejšo celico in ozdravimo celoten sistem. Najlepše in zanimivo od vsega je, da se raziskovanje in ob temu spreminjanju nikoli ne konča, z OBčUTNIM zavedanjem naprej, kljub velikim tehnološkimi, svetovnim spremembam. Dogaja se z nami ali brez nas. Bodimo del igre vsi tukaj in sedaj z radostjo.

 

Simona Lesar, Brežice, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Simona-Lesar

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Za AEQ metodo sem izvedela od športno aktivnega prijatelja, ki je občasno odhajal na aktivne terapije h g. Alešu Ernstu.

 

Njegovo navdušenje nad učinki AEQ metoda je tudi v meni vzbudilo zanimanje zanjo. Všeč mu je bila zaradi odpravljanja bolečin in spreminjanja našega fokusa razmišljanja v smeri učinkovite in nenehne uporabe naše lastne energije. Zanimala me je predvsem zaradi tega, ker sem se tudi sama soočala z bolečinami, ki so bile posledica intenzivnih treningov in povečanja volumna.

 

Kmalu po najinem pogovoru je bila tudi v Zagrebu organizirana delavnica in tako sem dobila priložnost iz prve roke izvedeti, za kaj pravzaprav gre. Na celodnevni, izobraževalni in inspiracijski delavnici nas je Aleš vodil čez AEQ vaje, podrobno nam je razložil, kako in zakaj izvajamo somatske gibe. Na vsako vprašanje o neučinkovitosti gibov in bolečini kot neposredni posledici neučinkovitega gibanja smo dobili jasen in racionalen odgovor.

 

Na začetku je vse delovalo malo zmedeno zaradi veliko »govora« in veliko manj gibanja, vendar je kmalu vse postalo matematično jasno. Takrat sem tudi dojela, koliko energije sem s treningi izgubljala po nepotrebnem, ker sem si tako zelo želela sodelovati na tekmovanjih in sem zato velikokrat posegla po instant rešitvah, vse samo da se čim prej vrnem na treninge…

 

Moj fokus se je začel spreminjati potem, ko sem začela vsakodnevno vaditi AEQ somatske gibe, ker sem začela namenjati svoj čas učenju in preučevanju gibov.

 

Moji gibi so postajali vse bolj kakovostni in tako so se izboljševali tudi rezultati. Sedaj se veliko bolj veselim svojih tekmovanj.

 

S seminarjem za učitelja AEQ metode 1. stopnje pa sem znanje še poglobila.

 

Sedaj sama redno izvajam AEQ vaje in, na obojestransko zadovoljstvo, jih uporabljam tudi pri mojem delu s športniki in rekreativci. Ni predaha, potrebno je vseživljenjsko učenje. Nenehno!

 

Keti Mastrovic, Zagreb, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Keti-Mastrovic

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Nad seminarjem AEQ metode sem bil navdušen in hkrati dobil ogromno motivacije za nadaljno učenje kot tudi deljenje znanja! Moj namen udeležbe je bil sprva le poglobiti svoje znanje o metodi, katera mi je do sedaj na moji športni poti že ogromno pripomogla. Ravno sem bil v zaključnem obdobju fizioterapij oz. treninga na področju fizioterapevtskega pristopa po operaciji rame.

 

Kljub temu, da mi je bilo rečeno, da je moja rama trenutno pozdravljena in da naj nadaljujem s tem pristopom vadbe, sem čutil, da se lahko naredi še več. Ker nikjer nisem dobil tako logičnih razlag kot pri AEQ metodi, sem se odločil, da se želim o tem naučiti še več in si s tem znanjem pomagati, da se moje telo vrne v optimalno stanje kjer bom to občutil sam pri sebi kot tudi razumel.

 

Na seminarju sem dobil ogromno koristnih informacij, ki so mi dopolnile in nadrgardile moje trenutno razumevanje in znanje, kot tudi informacije, ki so mi razširile obzorje do točke, katere si pred seminarjem nisem znal niti predstavljati.

 

Gre namreč za resnično zelo poglobljeno in kompleksno razumevanje našega delovanja, ki sega na vse sisteme delovanja življenja. Tako se mi je odpr nov pogled na celotno življenje!

 

Aleš je prava enciklopedija znanja in ne samo to, ve in razume tudi to kako to znanje predajati drugim, kar je pri tem še najpomembneje!

 

Naučil sem se o samem pomenu in procesu učenja, ki je za dvig in napredek trenutnega stanja posameznika nujno potrebno. O tem kako s pomočjo učenja in razumevanjem spremeniti mišljenje, ter posledično svoje navade in delovanje v kolikor hočemo trenutno stanje izboljšati in težave odpraviti. Skratka dobil sem informacije kako svoje življenje in delovanje izboljšati na vseh prodočjih delovanja ne samo glede saniranja poškodbe!

 

Ogromno sem se naučil o procesih delovanja, ki se odvijajo v našem telesu, kot tudi pomembnosti in razumevanju občutkov. Svoje občutenje telesa sem tako poglobil, kot tudi prejel orodje za razvijanje v tej smeri.

 

Da o organizaciji in poteku seminarja sploh ne govorim! Celotna organizacija seminarja, kot tudi potek učenja skozi seminar je na zelo visokem nivoju. Resnično dobro načrtovano in osnovano na način, da se udeleženci naučijo kar se le da, se zbližajo z metodo, dvignejo lasten občutek, bistveno razširijo svoje obzorje in prav tako dobijo ogromno motivacije za naprej.

 

Osebno se mi zdi, kot da je ta seminar bil zame prestopna točka v življenju. Zelo sem vesel, da sem se podal na to pot in šele na podlagi te izkušnje vidim kolko dela in učenja me čaka. S pristopom, ki nam ga je nudil Aleš, ter vsemi informacijami in orodji, ki sem jih prejel pa se tega zelo veselim in sem v tej smeri tudi motiviran.

 

Tako sem se po treh tednih seminarja odločil, da tudi sam želim to znanje deliti z drugimi, s tem učiti in nadgrajevati sebe, kot tudi drugim omogočiti tako izjemno, koristno izkušnjo in jim s tem omogočiti, da si bodo lahko sami omogočili bolj kakovostno, zdravo in zadovoljno življenje na vseh področjih!

 

Hvala Aleš za deljenje znanja, v čast mi je se učiti od tebe. Osebno menim, da je ta izkušnja neprecenljiva!

 

Aljoša Krivec, Maribor, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Aljoša-Krivec

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Pri delu s strankami sem se vse pogosteje srečevala z bolečinami neznanega vzroka. Pedagoški pristop pa mi ni dovoljeval v svoje skupine sprejemati stranke z bolečinami. Po izobrazbi sem trenerka in že od nekdaj me je pri delu z ljudmi zanimala celovitost in ne zgolj vadba in tako mi je na neki točki zmanjkalo znanja za pot, po kateri sem nameravala nadaljevati.

 

Med prebiranjem člankov priznanega kondicijskega trenerja, čigar delo ljudje spoštujejo zaradi njegovega znanja in kakovosti, sem se srečala z izrazom senzorno-motorna amnezija in ga začela raziskovati. Na internetu sem našla metodo AEQ in pisala Alešu glede svojih dvomov pri delu s strankami. Odgovoril mi je, brez vsiljevanja, da je AEQ metoda točno tisto, kar potrebujem. Njegov način brez vsiljevanja me je še dodatno motiviral, kajti upira se mi vse, kar se skriva za sloganom – to je najboljša rešitev.

 

Vse se je obrnilo na bolje po izobraževanju in aktivni terapiji. Strah pred novimi potmi je popuščal in postajala sem vse bolj prepričana v svoje delo. Začela sem se lažje učiti in vse več časa mi je ostajalo za mojo družino. Opazila sem veliko razliko od takrat, ko sem mislila, da se učim, ko sem prebila veliko ur pri prebiranju strokovne literature, ko sem begala in poskušala razumeti zmešnjavo. To me je utrujalo in izčrpavalo. Sedaj uporabljam metodo AEQ, tako na individualnih terapijah kot tudi pri delu s skupinami. Nove osnove prinašajo rezultate, stranke so vse bolj zadovoljne, prihajajo tudi nove stranke, in jaz sem postala bolj vesela in manj obremenjena.

 

Aleš je primer pravega učitelja. Zakaj je to pomembno pri mojem delu in razvoju? Učitelj predaja znanje, spodbuja in aktivno sodeluje pri našem razvoju, nas usmerja, neumna vprašanja zanj ne obstajajo. Na izobraževanju sem spoznala čudovite ljudi, različni karakterji, a tako enaki v eni stvari, namreč v želji po učenju, razvoju in da vsak dan postajajo vse boljši ljudje.

 

Dragana Djurić, Podgorica učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Dragana-Djuric

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Seminar za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje je bil zame en izmed najboljših izobraževanj katerim sem prisostvoval. Poleg tega, da je potekal v nadvse prijetnem okolju in je bilo za nas v kratkih odmorih lepo poskrbljeno, se je Aleš s svojim znanjem in občutkom za podajanje znanja le še dodatno izkazal.

 

Pred več kot dvema letoma sem v roke dobil knjigo Thomasa Hanne – Somatics. Teorija in razmišljanje v knjigi sta me prepričali, da sem končno našel pravo tehniko, ki lahko pomaga meni, in vsem, ki so k meni hodili na masaže in druge vrste terapij. Ker vem, da se večine tehnik ne da naučiti zgolj iz knjige sem začel z iskanjem izobraževanja, vendar sem našel izobraževanja zgolj v tujini. Končno sem odkril www.aeq.siin Aleša Ernsta. Ob prvi priložnosti sem se prijavil na 4 urno delavnico v Dvorski vasi in kmalu zatem še na drugo. Že na prvi delavnici sem dobil potrditev »to je to – kar sem iskal«. Razlaga teorije, vodenje vaj – vse je bilo tako kot mora biti, čeprav je bilo popolnoma drugače, kot katerakoli delavnica do sedaj. Počutje po delavnici – odlično. Vaje sem izvajal naprej doma, kjer je čarobnost občutkov sčasoma malo splahnela. Na drugi delavnici sem ob izvajanju iste vaje dobil spet popolnoma nove občutke. Ob izvajanju sem opazil, da navodila na trenutke slišiš zelo selektivno. Kot pravi Aleš, se je tudi izkazalo, da se z večanjem znanja, posledično poveča kontrola in občutenje mišic in telesa. Ista vaja je postala še prijetnejša in učinkovitejša. Zavedanje gibanja sem po delavnici prenesel iz blazine na tleh še na hojo, sedenje na delovnem mestu,…

 

Težko sem pričakoval seminar za učitelja, saj sem se po delavnicah začel zavedati, da se v ozadju somatskih vaj po AEQ metodi skriva še veliko več kot le sproščanje mišic in boljše občutenje fizičnega telesa. Na seminarju so se iz ure v uro odpirala nova znanja, nova spoznanja, novi občutki in zavedanje, kako široko je delovanje in vpliv AEQ metode. Sedaj ko to pišem in je od seminarja že več kot mesec in pol, še vedno lahko rečem, da iz dneva v dan sestavljam informacije in znanje pridobljene na seminarju z izkušnjami ob izvajanju vaj in vodenju delavnic.

 

Na seminarju sem imel ob sebi obsežno skripto, ki sem jo preštudiral že pred seminarjem, zvezek za zapiske, vendar je vse ostalo zaprto in nedotaknjeno. Vse predano znanje na seminarju je bilo lepo povezano, logično in celo preprosto, da sploh nisem čutil potrebe po beleženju dodatnih zapisov. Vse se že nahaja v skripti in končno tudi v nas samih, le opazovati se moramo. Najlepše in najbolj poučno pa je opazovanje malčkov, kako pravilno in z užitkom se gibljejo, kako raziskujejo in napredujejo.

 

Znanje pridobljeno na seminarju s časom dobiva svoj širši smisel in dodano vrednost.

 

Pridobljeno znanje že delim naprej. Zavedam se, da so v današnjem času ta znanja potrebna vsakomur. Vsekakor pa si svoje znanje želim povečati, razširiti, tako z lastnim raziskovanjem, kot tudi na naslednjih seminarjih in delavnicah Aleša Ernsta.

 

Samo Sinik, Kranj, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Samo-Šinik

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Kot profesorica športne vzgoje, učiteljica Kinergetixa ter vedoželjna raziskovalka naravnih zdravilnih tehnik že dolgo opažam in čutim, da gre razvoj šolstva, medicine, rekreativnega športa in športa na sploh v napačno smer. Šport gre v smer borbe samim s seboj in v smer ne čutenja. »Vsemogočne« tehnike nam obljubljajo hitre rezultate, lepoto, moč, zdravje in rezultate, ki se že dolgočasno ponavljajo in ne prinašajo obljubljenega.

 

Po naključju sem naletela na AEQ metodo pod vodstvom Aleša Ernsta, ki je na individualnih srečanjih, na delavnicah in na šoli za učitelje razsvetlil moja dognanja in me ponovno približal temu kar sem kot otrok že znala. Sodobne, moderne tehnike namreč pozabljajo, da je človek čuteče bitje in da brez čutenja in poznavanja samega sebe ne zmore raziskovati, odkriti in odstraniti vzroka svojih težav.

 

AEQ metoda me navdušuje nad preprostostjo in učinkovitostjo v odpravljanju širokega spektra težav. Skozi naravne gibe nas tovrstna tehnika vodi v raziskovanje naše notranjosti, nas mehča, sprošča napetosti, odpravlja kronične bolečine, vzpostavlja zavestni nadzor nad telesom, širi zavedanje in zdravi na vseh nivojih naše biti. Postanemo kreativni gospodarji lastnega življenja in življenje postane lahkotno, strastno in smiselno.

 

Najprej sem se udeležila seminarja za učitelja somatskih gibov pri Marthi Peterson in nato seminarja za učitelja AEQ metode 1. stopnje pri Alešu Ernstu. Že prvi seminar pri Marti mi je bilo bogato darilo, na drugem pri Alešu pa sem pridobila bistveno večjo globino in širino v razumevanju metode, kar je doprineslo tudi širšemu razumevanju učinkovitosti vaj.

 

AEQ metodo poučujem individualno, skupinsko ter jo uporabljam za lastno raziskovanje na različnih področjih svojega življenja in rezultati so izjemni in dolgoročni. Vsakomur toplo priporočam, da se udeleži delavnice AEQ metode in preizkusi njeno učinkovitost. Tako bo vaš izbrani šport ali meditativna tehnika ter vaše življenje dobilo pravi okus, lahkotnost in užitek.

 

Matejči Šajnam, Divača, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Mateja-Šajna

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z AEQ metodo sem se srečala pred nekaj leti na aktivni terapiji. Bila sem navdušena nad spoznanjem kako sta um in telo povezana, saj sem to spoznavala v lastni izkušnji. Po nekaj terapijah sem za nekaj let na izvajanje somatskih vaj pozabila. Ko pa sem zopet izvedela za delavnico, me je potegnilo, da se spet aktiviram.

 

Na AEQ delavnici sem z velikim navdušenjem sprejemala novo znanje. Moje telo se je s pomočjo nežne zbranosti, sproščalo in postajalo vse bolj spočito. Po vsaki novi vaji sem imela občutek, da se mi zaradi sproščenosti veča celo kapaciteta pljuč. Mojemu umu in telesu,sem dala dovoljenje da si v tem, času vzameta »dopust«. Ko sem lahko popolnoma odklopila zunanje dejavnike, vso preteklost in vse iz prihodnosti, sem lahko prišla v trenutek. Bila sem v sedanjosti. To kar je v današnjem času prava posebnost. V sedanjosti pa sem sledila počutje, gibanje svojega telesa in ga ponovno pričela poslušati. Do kje zmorem določen gib izvesti, brez, da mi je neudobno in telesa ne silim do skrajnih meja. Odkrila sem nov svet. Brez sile in napora, na zelo naraven način doseči sozvočje telesa in uma. Redno izvajanje teh vaj me je na vseh področjih umirilo, pomagalo, da sem bolj v fokusu in da bolj optimalno živim. Tako prihranim ogromno dragocene energije.

 

Znanje o AEQ metodi sem želela poglobiti, in opravila tudi učiteljsko izobraževanje. Zame je bila to neprecenljiva izkušnja. Aleš nas je naučil, da več ko veš, več veljaš, ker imaš več samozavesti in si bolj svoboden. Ob novem znanju, ko vem več o telesu in povezavi s podzavestjo, to svobodo vse bolj čutim. Kontroliranje svoje energije, kar izvajanje AEQ vaj tudi je, bolj kontroliraš svoje življenje. Ko pa enkrat uspeš tako živeti, pa si ti tisti, ki krmili svojo ladjo in ladja pelje v pravo smer.

 

Hvala Aleš za suvereno vodenje vseh naših druženj. Mnogo navdušujočega sem se naučila in kar nekaj le tega sem že predala naprej. AEQ somatiko redno vključujem pri svojem delu z ljudmi.

 

Sabina Hafner, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Sabina Hafner

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

O AEQ metodi sem prvič slišala in brala na internetu, kjer sem našla tudi Aleša in njegovo stran na Facebooku. Eno leto sem ga spremljala, brala njegove članke in razmišljala o pozitivnih učinkih metode.

 

Sama sem namreč že 8 let inštruktorica pilatesa in moj pristop je že od samega začetka usmerjen bolj na majhne skupine oz. individualno delo. Posledično k meni prihajajo stranke, ki imajo različne težave in bolečine, vsi pa si želijo pomoč k boljšemu počutju in zmanjšanju oz. odpravi bolečin. Večini strankam sem pomagala, vendar sem v določeni točki kljub nenehnemu izobraževanju doma in v tujini videla, da »nekaj manjka«. V AEQ klinični somatiki sem videla možnost, da to manjkajočo luknjo v znanju nadgradim.

 

Najprej sem se udeležila 2 Aleševih 4-urnih delavnic, kjer sem metodo dejansko tudi spoznala in začutila, ter bila nad obema delavnicama navdušena. Aleš me je povabil tudi na individualno aktivno terapijo, kjer sem spoznala metodo še skozi individualni pristop.

 

Naslednji korak je bil seminar za učitelja AEQ metode. Aleševe besede sem požirala, razmišljala o njih tudi po koncu vsakega dne seminarja ter si dala čas, kako vse pridobljeno znanje vplesti v moje delo. Veliko novih stvari sem izvedela, veliko znanja pridobila. Vse druge besede bi bile odveč, saj trdim, da bi moral te vaje poskusiti vsak.

 

Zate Aleš imam samo pohvale. Si vrhunski predavatelj, si človek s srcem, si oseba, ki zna pomagati in ki na vsak zakaj najde odgovor. Vesela sem, da sem te spoznala in da sem lahko tvoja učenka. Pridobljeno znanje že s pridom uporabljam – na sebi kot tudi individualnih strankah.

 

Jaz in stranke smo navdušene nad metodo in pozitivnim učinkom vaj. In moj moto se nadaljuje: »Positive energy. Positive result.«

 

Dunja Gačnik, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Dunja-Gacnik

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Pogled na AEQ izobraževanje V našem hitrem svetu pričakujemo preveč stvari prehitro. S somatskim načinom dela sem se srečal že kot fizioterapevt, poleg tega sem tudi bral literaturo o metodah Feldenkrais in Alexander. Zanimanje za to vrsto terapije me je pripeljalo do knjig Tomasa Hanne, Marthe Peterson in na koncu do Aleša Ernsta.

 

Veliko sem se naučil na zelo logičen način skozi aktivno terapijo pri Alešu, pri učenju gibov pa sem spoznal svoje omejitve in tudi zmožnosti. Učim se, kako bolje poslušati svoje telo in signale, ki mi jih pošilja. Opažam spremembo kakovosti okrevanja po mojih treningih in dnevnih obveznostih, tudi spremembo v koncentraciji in moči kot tudi spremembo značaja in razpoloženja na dnevnem nivoju in na vedno bolje. Telo se ne utrudi več tako zelo kot prej in zato lahko vse bolj uživam v življenju.

 

Pri svojih strankah v fizioterapevtski praksi vidim neverjetno učinkovitost te terapije in zato tudi zaključujem izobraževanje za učitelja somatskega gibanja pri Marthi Peterson. Zadovoljen sem z izobraževanjem in novo znanje že uporabljam pri delu z mojimi strankami. Povratne informacije od strank so bile več kot dobre, vendar sem imel občutek, kot da nekaj manjka. Aleševo delo, njegova enostavna razlaga zapletenih stvari ter njihovo reševanje me je pripeljalo do udeležbe na AEQ izobraževanju.

 

Teh šest dni je bilo prelomnica v mojem prihodnjem delu na sebi in s strankami. Mislim in delujem drugače, na celotno problematiko gledam preko AEQ očal. Logika sistema je neverjetna in se lahko uporabi na vseh področjih življenja in delovanja. Priročnik je zelo dobro navodilo in smernica, kako naprej, in če dobro poslušate lahko tudi veliko zapišete, kar vam bo olajšalo nadaljnje delo. Poleg tega se je Aleševa žena zelo potrudila, da smo bili vseh 6 dni siti in da smo se dobro počutili.

 

To bo vsekakor prelomnica v fizioterapiji, saj se tu ukvarjamo z globljimi vzroki problema in ne samo z mehansko posledico. Stranke učimo, da so izkustveno, torej aktivno vključene v reševanje svojega problema, in sicer preko izvajanja prijetnih in na videz enostavih gibov. Patološke tenzije, napetosti izginejo in stranka občuti olajšanje ter živahnost, kakršne ni občutil(a) že dlje časa.

 

Poleg vsega je to tehnika, ki jo lahko mi terapevti uporabljamo na sebi in tako izboljšamo kakovost svojega delovanja in življenja.

 

Učenje je največje darilo, ki smo ga dobili, in znanje vedno premaga napor in delo. Samo delo ni dovolj, potrebno je tudi vedeti, kaj delamo, kajti brez znanja je ves napor zaman. Prepričan sem, da ima lahko vsakdo, ki se je pripravljen učiti, koristi od somatskega gibanja AEQ in da se lahko vsakdo nauči živeti brez bolečin. Učenje je izkušnja, vse ostalo je zgolj informacija.

 

Aleksandar Miketa, Rijeka, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Aleksandar Miketa

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Seminar mi je bil zelo všeč. Sprva je bil moj namen spoznati AEQ klinično somatiko, ker sem imela težave z bolečinami v hrbtenici. Kasneje sem pa spoznala, da udeležba na seminarju ni namenjena samo zame, ampak lahko to znanje praktično podajam naprej v svoji ambulanti fizioterapije. Način delovanja in povezovanja s samim seboj je v teh vajah zelo dober, da o učinkih ne govorim.

 

Kar nisem se mogla načuditi koliko znanja nam je predal gospod Aleš, od kod jemlje vse to in kako dobro vse povezuje skozi somatiko. Sprva mi je bilo čudno, zakaj gremo tako počasi naprej glede na število vaj, sedaj pa razumem in mi je bil seminar dobro izpeljan. Zelo pohvalno, kako je bilo vse dobro organizirano kot tudi prostor, hrana,..

 

Še se vidimo.

Helena Pekošak, Polzela, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Helena Pekošak

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Z AEQ metodo sem se srečala oktobra 2016, ko sem prišla na prvo aktivno terapijo k Alešu. Zadnja tri leta sem imela stalne bolečine v križu, hrbtu, kolenih, kolkih, ramenih… skratka povsod. Obiskala sem veliko zdravnikov specialistov, ki pa niso našli prave diagnoze oziroma vzroka zakaj imam bolečine.

 

To obdobje me je prisililo da naredim spremembe v svojem življenju. Nisem vedela natančno kaj in kako. Odpovedala sem se svoji najljubši rekreaciji-hoji v hribe saj ni več šlo. V hrib še nekako a navzdol je bilo hudo trpljenje. Z branjem razne literature sem iskala kako odpraviti težave. Ni mi pomagala ne aktivnost, ne počitek, ne protibolečinske tablete.

 

Rešitve iz strani medicine ni bilo, razen te da pridno jemljem protibolečinske tablete. Zato sem vztrajno iskala rešitev v alternativi; razreševanje vzorcev, kiropratika, manualna terapija, masaže…vse je pomagalo a le za kratek čas.

 

Poleti 2016 sem izvedela za tebe Aleš, da izvajaš terapije, ki zanesljivo odpravijo bolečine. Resnično sem si želela zopet zaživeti brez bolečin, zato sem se prijavila na aktivne individualne terapije. Aleš mi je takoj odgovoril in mi dal prvi termin v oktobru. Na terapijo sem se odpravila brez velikih pričakovanj. Saj sem poskusila že toliko stvari, ki niso imele dolgotrajnega učinka, da me nič več ne be moglo preseneti.

 

Prva aktivna terapija me je zelo pozitivno presenetila in navdušila. Ob sprejemu daljši prijeten pogovor skozi katerega me je Aleš spoznaval in ob enem razložil, zakaj sem v takem stanju. Sledilo je aktivno delo, skozi katega sem začutila kako sem sprostila zakrčene mišice, za katere sem mislila da so sproščene. Z vsako ponovitvijo je bil gib večji in lahkotnejši. V možganih sem imela vihar. Ali imam res tako zakrčene mišice, kako da jih ne znam sprostiti, kako lahko samo z navodili katere mišice naj skrajšam in katere naj podaljšam, dosežem tak prijeten občutek in to brez naprezanja in bolečine. Počutje v mojem telesu med in po terapiji je bilo izjemno. Ne vem, kdaj sem se nazadnje počutila tako dobro. Juhu končno sem našla pravo stvar.

 

Sledilo je še nekaj obiskov do konca leta. Z vsako terapijo sem v svojem telesu začutila boljše počutje. Ob vsaki terapiji je Aleš poskrbel, da sem dobila vaje z jasnimi navodili za izvedbo, da sem jih doma raziskala, kako z čim manj truda in z čim večjo pozornostjo izvesti lahkoten gib. Kaj pomeni da v enaki meri na eni strani krajšamo in na drugi daljšamo mišice. Da bolečina pomeni nered v našem telesu, zato gib izvedemo samo toliko da nam je še prijetno in ne do bolečine.

 

Za vsa dodatna vprašanja, ki so se mi pojavila doma, pa mi je bil na voljo preko maila. Počutila sem se zelo varno in vse nejasnosti so bile takoj jasne, saj je Aleševa odzivnost res na mestu.

 

Pri sebi sem čutila velike spremembe na bolje, manj bolečin, več energije, lahkotnejše življenje,zato sem se odločila, da se prijavim na seminar za učitelja AEQ klinične somatike, s katerim bom dobila še poglobljeno znanje.

 

Prvi del seminarja je bilo veliko koristne teorije, saj bi bilo drugače razumevanje slabše. Aleš nas je vodil skozi vseh 12 vaj, ki smo jih proučili že sami doma. Skozi to vodenje smo spoznali kako pomembno je razvijati občutenje lastnega telesa za kvalitetno učenje drugih. Več imaš občutka bolje lahko nadzoruješ, z več nadzora lažje vzpostaviš red, z več reda so boljši rezultati.

 

Po treh tednih utrjevanja znanja smo se srečali še enkrat. Vsi smo se preizkusili, kot učitelji, opazovalci in izvajalci AEQ somatskih vaj in s tem pridobili dobrodošle izkušnje za nadaljnje delo, kot učitelji AEQ metode.

 

Z AEQ metodo se mi je odprl nov pogled na celotno življenje. Skozi učenje AEQ klinične somatike sem spoznala, kako resnično je to kar pravi Aleš; da misli vodijo k odločitvam, ta vodijo v dejanja, dejanja pa k rezultatom. In če z rezultati nisi zadovoljen…

 

Veliko sem se naučila o občutenju svojega telesa. Vem, da sem na pravi poti in zadovoljna sem, da je le od mene odvisno kako se počutim. Vesela sem, da bom lahko to znanje delila in druge skozi AEQ vaje naučila, kako si sami lahko uredijo prijetnejše in kakovostnejše življenje.

Aleš hvala ti, da deliš svoje znanje z nami.

 

 

Damjana Kristanc, Kranj, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Damjana-Kristanc

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Spopadam se z bolečino v hrbtu že dobri dve leti, spomnim se, kako počasi se je prikradla v moje življenje. In seveda, vzrok sem iskala v ležišču in obupavala nad diagnozami, ki so se razlikovale in izpodbijale med seboj.

 

Tako sem v boju proti bolečini obiskovala fiziotrapeveta, kjer sem se nekaj časa počutila res boljše. Tam sem tudi izvedela za AEQ metodo. Takoj sem preverila vse o tem na spletu in se vpisala na prvo možno delavnico.

 

Teh štirih ur na delavnici ne bom pozabila, bile so polne bolečin, solz in obupa. Aleš je takrat začutil mojo stisko in mi poskušal razložiti, da bi razumela, kaj in zakaj se mi to dogaja. In naslednji korak je bil vpis na Seminar za učitelja 1.stopnje. Pred tem sta mi dve aktivni terapiji z Alešem pomagali razumeti bistvo in tudi namen AEQ metode zame osebno.

 

V času izobraževanja sem čutila, kako rastem, kako razumem in kako se vsi koščki sestavljanke lepo zložijo skupaj. Vse, kar se nam in se nam je dogajalo v življenju se odraža v našem mišljenju ter odnosu do sebe in drugih. In tukaj se začne ozaveščanje in želja po učenju, po spremembi. Ko oseba spet dobi kontrolo nad svojim telesom, dobi spet samozavest in motivacijo za učenje.

 

In če lahko citiram Aleša: » Načrtno izvajan prijeten gib pripravi in vodi um, da s poveže s telesom v kompleksno celoto.«

 

Skrajni čas je, da se zopet priklopimo.

 

Irena Lošdorfer, Sevnica, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Irena Lošdorfer

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Svoje življenje že od nekdaj rada raziskujem, ga izboljšujem in nadgrajujem. S pomočjo karmične diagnostike, jyotisha in zvočne terapije Ohmpunctuur sem bila pri tem dolgo uspešna; vse do takrat, ko se mi je pojavila močna bolečina v vratu in ramenih, ki se je sicer že večkrat pojavljala v milejši obliki, tedaj pa me je popolnoma zaustavila za skoraj tri mesece. Iskala sem nerazrešene vzorce, si skušala pomagati z zvokom, masažami, toda nobena tehnika in metoda ni bila prav posebno učinkovita.

 

In potem sem se po naključju, ki ni naključje, srečala najprej s klinično somatiko, nato pa še s AEQ klinično somatiko Aleša Ernsta. Po aktivnih terapijah in izvajanju vaj doma sem se počutila bistveno bolje, bolečine in druge spremljajoče nevšečnosti so izginile. Prebirala sem Aleševe članke in vse bolj dojemala bistvo AEQ klinične somatike. Vse dobljene pozitivne izkušnje, logičnost, jasnost ter urejenost metode so me navdušile in so postale smerokaz moje nadaljnje poti. Odločila sem se za izobraževanje za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi.

 

Izobraževanje sem z navdušenjem pričakovala. Proučevala sem skripto, ki smo jo dobili pred seminarjem in se poglabljala v vaje, v katerih sem vse bolj uživala, saj sem vse bolj čutila telo, se ponovno naučila sproščati oziroma daljšati mišice, ki so bile prej ves čas napete.

 

Izobraževanje, ki je potekalo v dveh delih, je bilo zelo kvalitetno, poučno, s teorijo, ki ji je predavatelj dodal svoje zanimive izkušnje in prakso, ko smo sodelujoči vaje izvajali, jih vodili ali pa smo bili opazovalci. Po vsaki »akciji« je sledila izmenjava vtisov, pogovor. Navdušilo pa me je tudi to, da je bilo vse v istem duhu: urejeno, uravnoteženo in učinkovito.

 

Zavedam se, da sem šele zakorakala na to pot in da je pred mano še veliko učenja, izpopolnjevanja, iskanja, raziskovanja, oziroma da se to ne sme nikoli končati. In tega se veselim, prav tako kot tudi tega, da bom to vitalno znanje lahko prenašala na druge ljudi in jim omogočila, da si bodo lahko sami zagotovili kakovostnejše, bolj zdravo in polno življenje.

 

Jasmina Rome Rodić, Zagorje, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Jasmina-Rome-Rodić

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Kot aktivna športnica v mladosti in kasneje sem prevzela miselnost, da je telo orodje, ki mi bolj ali manj služi, odvisno od tega kako ga pripravim. Nisem ga razumela kot nekaj svojega, kar naj bi imela rada v tistem pravem pomenu besede. Zdaj razumem, da je moje telo moje, tako kot je moj moj otrok, katerega negujem, zanj skrbim, ga poslušam in z njim sodelujem. Po dolgih letih bolečin v ledveni hrbtenici in bolj ali manj hudih obdobjih, odvisno od zagona težave, kljub pregledom pri specialistih, fizioterapijam, aktivnim ukvarjanjem s športom, vodni postelji, se težave niso zmanjšale niti malo. Včasih sem že obupavala, ker si nisem predstavljala, da bom še zdržala. Zdravniki ustrezne rešitve in ustreznega odgovora na moje bolečine niso imeli oziroma nimajo. “Še malo počakajte, zaenkrat še ne bi operirali.” In sem…še malo počakala, vmes pa na srečo naletela na Aleša in AEQ metodo.

 

Sem terapevt in pomagam drugim pri lajšanju njihovih težav, sebi nisem mogla. Velja pregovor, ” um je dober služabnik, vendar slab gospodar”. Če se zanašamo samo na um, zanemarimo pa čustva, občutke, če ne slišimo ali razumemo kaj nam telo sporoča, ne bomo prav daleč prišli.

 

Vesela sem, da sem se srečala s AEQ metodo. Izjemno me navdušuje navidezna lahkotnost somatskih vaj, ko pa pogledaš globje, naletiš na vso kompleksnost, ki jih spremlja. “Otročje lahke vaje”, ki pa vendar potrebujejo vso pozornost vadečega, zavestno prisotnost v trenutku izvajanja vaje, predvsem pa globoko razumevanje in občutenje telesa, nas počasi pripeljejo iz občutka nemoči do postopnega izboljšanja in pogosto do popolne ozdravitve. Seveda je potrebno razumeti, da brez osebnega vložka določenega časa, ki ga namenimo vajam ne gre in da pasivnost ne prinese napredka, predvsem pa nič ne spremeni. Ob teh uvidih bomo verjetno kar hitro za to, da prevzamemo odgovornost za svoje počutje nase.

 

Edino mi lahko pri sebi kaj spremenimo. Pa še nekaj…ne da samo izboljšamo počutje na fizičnem nivoju, tudi na psihičnem se dogajajo spremembe, kar vpliva na naše bližnje in okolico, s katero smo v stiku in življenje postaja lepše.

 

Hvala Aleš, z veseljem srkam znanja in modrosti, ki jih prenašaš na nas in z veseljem bom ta znanja delila naprej v obliki delavnic in individualnih terapij. Vaje sem takoj začela vključevati v svoj program, bodisi pri pilatesu bodisi samostojno.

 

Carmen Fatur, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Carmen Fatur

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

z AEQ metodo sem se spoznala marca 2015, zaradi bolečine v kolenu. Kontaktiral me je Aleš, in mi ponudil pomoč. Vsi vemo, ko nekaj zares boli, smo pripravljeni narediti vse. Ko sem se prvič peljala na aktivno terapijo, nisem vedela v kaj se podajam. Pričakali so me enostavni in neboleči gibi, namesto boleče terapije kolena. Od tistega dneva naprej so somatske vaje vključene v moj vsakdan.

 

Po letu in pol izvajanja somatskih vaj, sem se udeležila seminarja za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje. Prvi del seminarja bi opisala z eno besedo – super! V treh dneh nas je Aleš počasi in temeljito popeljal skozi 12 osnovnih vaj. Kljub temu, da sem vaje poznala že od prej in sem jih redno izvajala doma, se je moje znanje v teh treh dneh razširilo in poglobilo. Lahko bi rekla, da sem stopila stopnico višje.

 

AEQ vaje so preproste, lahkotne, neboleče vaje. Z zavestnimi gibi usmerjam pozornost v svoje telo. Vedno bolj se zavedam sebe, svojega trenutnega stanja, in zavem se, da je vse odvisno samo od mene in mojih odločitev. Z vajami občutim svoje telo, držo telesa in tudi stanja duha. Z njimi se učim biti tukaj in zdaj.

 

Zaenkrat AEQ metodo uporabljam na sebi. Željo pa imam pomagati in znanje posredovati naprej. Pogoj je, da si je učenec pripravljen vzeti čas, se učiti in igrati. Saj na koncu je vedno vsak odvisen od sebe, in od svojih sprejetih/nesprejetih odločitev.

 

Blaža Klemenčič, Kranj, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Blaža Klemenčič

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Junija 2016 sem bila prvič na delavnici somatskih gibov. Za delavnico sem se odločila, ker sem čutila, da je moje telo vedno bolj okorno čeprav sem se ukvarjala s športom. Začelo me je boleti v križu ter v ramenih. Po delavnici sem vaje izvajala doma. Ker se izvajajo zelo počasi, sem začela dobro čutiti svoje telo. Postajalo je vedno bolj prožno in pretočno.

 

Začutila sem, da telo nosi neka globoka prepričanja, vzorce, kar se odraža tudi na samem občutenju telesa. Predvsem ali je telo zakrčeno, ali visi na eno stran ali je nagnjeno naprej ali nazaj. V različnih pisanjih sem večkrat zasledila, da se na telesu kažejo naša prepričanja in vzorci, kar sem z vajami še bolj ozavestila. Vsa ta spoznanja so me pripeljala do odločitve za izobraževanje – učitelj AEQ metode 1. stopnje.

 

Izobraževanje je potekalo dva vikenda. Prvi vikend je bilo veliko teorije, ki mi je dala precej aha momentov. Predvsem primerjava z malim otrokom. Kako se postavi na noge. S tem, da raziskuje, da so gibi prijetni, lahkotni, mu prinašajo zadovoljstvo. Predvsem, da raziskuje, poizkuša in z malimi uspehi napreduje do velikega uspeha – shodi. Ozavestila sem tudi, da je za učenje potreben čas, da ne gre iz danes na jutri. Pri sebi pa sem ugotovila, da sem mnogokrat prehitra ali delam stvari na silo.

 

Pomembno je, da uživam v tem kar počnem in bolj je prijetno, več si tega želim. Kar me pripelje do vztrajanja, saj s čim manj truda dosežem vedno več. Drugi vikend smo natančneje pogledali posamezno vajo in se tudi predstavili v vlogi učitelja.

 

AEQ vaje pripeljejo v telo, v prisotnost tukaj in zdaj, v raziskovanje sebe in posledično v dobro počutje. Ker se sprostijo zastale čustvene, energetske blokade, lahko zaživimo bolj lahkotno.

 

Lea Veider, Kamnik, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Lea Veider

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Vsi pričnemo in končamo življenje v telesu, ki je vsak trenutek naš edini zvesti in neizogibni spremljevalec. Kako se v njem počutimo, in kako skrbimo zanj, pa je predvsem naša lastna odgovornost. Navdušenje nad poslanstvom telesa, kot edinega prevoznega sredstva na poti od rojstva do smrti, me je pripeljalo najprej do študija fizioterapije. Širok nabor znanja s tega področja mi je omogočil razumevanje dogajanj v telesu na fizičnem nivoju. Leta prakse pri delu s strankami prinesejo ogromno spoznanj, še več pa neodgovorjenih vprašanj. Manjkajoči del moje izobrazbe je razumevanje gibanja in posledic, ki jih neučinkovito in nepravilno gibanje povzroča telesu in osebnosti. Ves ta čas sem iskala metodo, ki bi se uspešno kosala z omenjeno problematiko.

 

Naslednji raziskovalni korak je šola karmične diagnostike, ki mi odstira neskončno dogajanje na nefizičnem področju in dodaja manjkajoč del pogleda na tisto, kar še smo poleg telesa. Vse kar doživimo v naših mislih in čustvih, pa je telesna izkušnja. Osebna izkušnja ter spoznavanje in premagovanje lastnih omejitev s pomočjo aktivne AEQ somatske terapije, je bila pika na i, ki je pripomogla k odločitvi o izobraževanju na tem čudovitem področju. AEQ klinična somatika je dokončno odkrila in osmislila most med gibanjem telesa in doživljanjem misli ter čustev. AEQ metodo sem prepoznala in izkusila kot metodo, s katero bolečine ne pometamo pod preprogo, ampak dejansko odpravljamo vzroke zanjo.

 

Metoda je kompleksna in temelji na osnovnih gibalnih vzorcih človeka, ki dajejo osnovo za grajenje najzahtevnejšega gibanja, ki ga zmore naše telo.

 

Na seminarju za učitelja AEQ somatskih vaj 1.stopnje, ki sem ga opravila pri Alešu Ernstu, sem poleg teorije pridobila tudi praktične izkušnje skozi izvajanje gibov, opazovanje in poučevanje drugih. Neprecenljiva izkušnja v okviru izobraževanje, je tudi asistiranje na AEQ delavnicah, ki mi vedno znova potrdijo zaupanje in prepričanje v učinkovitost metode.

 

Kakor se gibamo, tako se tudi po-ČUTIMO. Negibanje prinaša nezavedanje, ki človeka sčasoma otopi, omrtvi, ga naredi gluhega in slepega zase in za okolico. Takšno življenje pa ni prijetno živeti.

 

Z AEQ vajami zmoremo uspešno udejaniti celoten proces sprememb, ki se pričnejo, ko z namerno pozornostjo pridobimo podatke iz različnih delov telesa. Z izvajanjem vaj informacije povežemo in pridobimo nadzor nad tistim, kar smo v preteklosti iz različnih razlogov izgubili. Samo-nadzor nam omogoči uspešno organizirati gibe, ki postanejo urejeni in posledično sproščeni.

 

Prijetne in osvobajajoče somatske vaje so mi prinesle dolgo iskan odgovor na to, kako lahko uspešno odpravljamo dolgotrajne in včasih nerazložljive bolečine oz. obolenja. AEQ vaje te popeljejo od osnovnih gibov h kompleksnim, zato da gibanje zopet zažari.

 

Živeti v telesu, ki lahkotno in sproščeno giba na poti od rojstva do smrti, pa je eno izmed lepših daril, ki si jih lahko podarimo samemu sebi.

 

Osvobajanje gibanja in človeka je sladek izziv, s katerim se z veseljem in predanostjo ukvarjam individualno, v skupinskih AEQ delavnicah ter na predavanjih, ki jih vodim v različnih delovnih organizacijah, šolah, vrtcih, itn.

 

Nataša Beršnak, Sevnica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Nataša Beršnak

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Izgovorov za nedelovanje je vedno na pretek, od pomanjkanja časa, ko pa le tega najdemo se je velikokrat lažje vsesti na fotelj in delo odložiti na pozneje.

 

Podobno je bilo tudi v mojem primeru ignoriranja bolečine v levi rami in levi strani prsnega koša. Češ saj še ne boli dovolj da bi rabil pomoč.(:. A kot vedno v življenju na neki točki pridemo do “zidu”, ko je potrebno ukrepati. Sam sem najprej poiskal pomoč pri raznovrstnih fizioterapevtih, manualnih terapevtih, kiropratikih….manipulacije so pomagale, a se je bolečina po nekem časovnem obdobju vedno znova vrnila.

 

Kot sam pišeš v svoji knjigi mišični nadzor ne more postati boljši z masažo in z zdravili ali s pomočjo zunanje manipulacije, saj mišično napetost nadzorujejo naši možgani in ne terapevt.

 

Povsem po naključju, ki na koncu koncev to ni, sem informacijo o klinični somatiki dobil od g. Marjana Ogorevca.

 

Od takrat naprej mi gre samo na bolje. S krajšimi prekinitvami, se vedno znova vračam k vajam, ki si mi jih je med mojimi obiski na aktivnih terapijah predstavil in ki so bile tudi povod, da sem se udeležil seminarja za učitelje somatskih gibov I stopnje po AEQ metodi. AEQ metoda je področje, ki ga želim nadalje raziskovati in tudi poučevati, ter implementirati v delo z športniki. Na nek način so mi namreč somatske vaje odprle nov svet v načinu razmišljanja tudi v svojem profesionalnem delu trenerja vrhunskih športnikov. Vse bolj se namreč nagibam k trditvi, da je velikokrat manj več. Trenerji velikokrat, ko ne gre in gre predpisujemo/jo še več treninga, kar posledično najprej vodi v akutno, v kasnejši fazi pa, če nismo dovolj pozorni še v kronično pretreniranost, ter poslednično bolezni – in znašli smo se v začaranem krogu. In prav pri vajah AEQ klinične somatike™ me je presenetilo, kako se z enostavnimi, počasnimi, predvsem pa zavestnimi gibi naredijo takojšnje spremembe v telesu -tako na fizičnem, kot tudi psihičnem nivoju.

 

Sam bi to na nek način poimenoval, kar dinamična meditacija, ko smo pri izvajanju gibov resnično povezani le sami s sabo, saj v nasprotnem primeru, če preidemo v neko rutinsko izvajanje ne prinaša zadovoljivih rezultatov.

 

Zavedanje in kontrola gibanja namreč pomenita lahkotnost, ter manj napora pri samemu izvajanju gibov, ki jih zahteva specifika posameznega športa ali pa na drugi strani opravljanje povsem vsakdanjih opravil. In če je napora manj je lahko gibanja več – in na tem mestu lahko govorimo o racionalnosti, ter prihranku pri porabi energije in časa – ali pravilu manj za več. AEQ vaje športniku ali pa povsem običajnemu človeku olajšajo trening, preprečijo poškodbe in dvignejo tako kakovost življenja, kot tudi “performanca” – fizičnega in posledično tudi psihičnega – ali kot pravi star latinski pregovor; mens sano in corpore sano. In za konec …naj se ti zahvalim za odlično izvedbo, vodenje in pripravo seminarja, ter moje povsem osebno mnenje, da je AEQ metoda več kot le gibanje.

 

Jani Gril, Novo mesto, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Jani Gril, Novo mesto

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

S AEQ metodo sem se srečala, ko sem iskala rešitev za svoje težave s hojo, bolečine v peti, petni trn in cel kup drugih težav z nogami. Obiskala sem več priznanih strokovnjakov, osteopata, ortopede, kirurga, svetovali so mi vložke narejene po meri, ki so mi bolečine prestavili s stopal na kolke in kolena. Drugi mi niso znali povedati nič, kar bi povečalo moje razumevanje, od kod izvirajo bolečine in zakaj se vračajo. Svetovali so mi invazivne in boleče postopke, ki so se mi zdeli nesmiselni, ker se ne ukvarjajo z odpravljanjem vzrokov težav. Homeopatija mi je edina pomagala, tudi po 6 in več mesecev sem bila brez bolečin, vendar so se težave vztrajno vračale.

 

Na delavnici Aeq klinične somatike sem prvič dobila konkretno in logično obrazložitev, zakaj me bolijo pete. Veliko odkritje je bila informacija, da vzrok za boleče pete ni v stopalih, ampak drugje, v središču telesa. Ko sem med učenjem vaje zavestno sprostila hrbet in trebušne mišice, sem doživela neverjeten občutek olajšanja v nogah. Dobesedno shodila sem, lahko sem sedela z manj truda in ležala ravno na trdih tleh. Od takrat mi gre samo na boljše.

 

Moja izkušnja mi je prinesla razumevanje in nove poglede, ki sem se jih odločila vključiti v svoje delo. Ne glede na to, da pri energetskih tehnikah poudarjamo, da so celostne in da delujejo na vseh ravneh, pozabljamo na to, da celostni pristop mora vključevati tudi fizično telo. Travmatične izkušnje, ki se nam nabirajo skozi življenje, ne zakrčijo samo pretoka energije, ampak tudi pomembne mišice v telesu, prenehamo se jih zavedati in izgubimo zavestni nadzor nad njimi. Zdaj razumem, da te lahko znova oživimo le skozi zavestno gibanje.

 

Izobraževanje za učitelje AEQ somatskih vaj 1. stopnje je izpolnilo vsa moja pričakovanja. Učenje na visoki ravni, v majhni skupini, globje razumevanje somatskih vaj, učenje skozi delo na sebi in opazovanje sošolcev pri vodenju in izvajanju vaj.

 

Pred izobraževanjem nisem dovolj dobro razumela, kaj pomeni AEQ pristop in kakšna je razlika z drugimi somatskimi vajami. Prav ta razlika je tisto, kar me je privleklo k učenju somatskih vaj, kot jih poučuje Aleš Ernst, ker nisem športni tip, do izobraževanja niti nisem bila prepričana, če je to zame. Njegov AEQ pristop je dopolnil in se odlično ujel z vsem mojim dosedanjim delom in učenjem.

 

Izobraževanje mi je prineslo boljše razumevanje sebe in znanje, da svoje učence naučim vaj, prijetnega in mehkega pristopa za delo na sebi, s katerim lahko še bolj prevzamejo odgovornost za svoje počutje, svoje zdravje, se naučijo bolj učinkovito uporabljati svojo energijo, zvišajo zavedanje in spremenijo svoj odnos do sveta in sebe.

 

Tina Ogorevc Pavlin, Brežice, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Tina Ogorevc Pavlin

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

S somatiko sem se srečal pred približno tremi leti. Že takrat so mi somatske vaje odprle nov svet in mi pomagale pri odpravi bolečin v mišicah. S krajšimi prekinitvami, sem se vedno znova vračal k vajam, ki mi jih je med mojimi obiski na aktivnih terapijah pokazal Aleš. Vedno, ko sem vaje redno izvajal, sem se počutil zelo dobro in opravil razne težave, ki so me pestile, a kot je za veliko ljudi tipično, sem vaje izvajal po potrebi, ko je v to prisililo slabo počutje, splošna utrujenost, nadležne dolgotrajne bolečine,….

 

Najbolj zanimivo je to, da sem vsakič, ko sem se ponovno začel ukvarjati s somatskimi vajami dosegel nov, višji nivo zaznavanja in zavedanja samega sebe in posledično tudi okolice. V teh letih je tudi Aleš to metodo pripeljal na povsem novo raven, ji dodal elemente, ki so jo mogoče malo zakomplicirali, a z dojemanjem teh, drugače tako elementarnih principov, ki jih je vpletel v izobraževanje svojih strank, učencev in katere je mogoče povezati praktično z vsemi aspekti življenja, sem tudi sam spoznal, da je AEQ metoda področje, ki ga želim nadalje raziskovati in tudi poučevati in ga tako predstaviti čim večjemu krogu ljudi.

 

Za dosego tega cilja sem se udeležil seminarja za učitelja somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje. Na vsak način sem pričakoval kvaliteten seminar, vendar pa so me širina področja in nova odkritja, ki sem jih imel možnost spoznati vseeno presenetila. Na prvem delu seminarja smo skozi pogovor in vprašanja prepletena s predavanji spoznavali globino in aplikacijo principov, ki AEQ metodo delajo tako posebno, nato pa skozi vodene vaje spoznavali še način, kako naj bi svoje znanje prenašali na svoje bodoče stranke. Po treh tednih, ki so nam bili dani na voljo, da z raziskovanjem in preučevanjem in naj bo še tako smešno, skozi igro, čim bolj osvojimo nova znanja, smo bili postavljeni pred nov izziv poučevanja drugih. Preizkušali smo se kot učitelji, učenci in opazovalci in se tako prebili do trenutka, ko nam je bilo zaupano, da lahko od zdaj naprej, kot učitelji AEQ metode somatskih gibov 1. stopnje, to zanimivo, enkratno in igrivo metodo predstavimo svojim prijateljem, znancem, strankam in jim pokažemo, kako malo je potrebno, da si človek izboljša kvaliteto življenja. Vse kar je potrebno je čas, volja do raziskovanja in igrivost, da znotraj sebe ponovno odkrijemo otroka, njegovo neomajno voljo in željo po odkrivanju in raziskovanju, lahkotnost gibanja in neverjetno uigranost uma in telesa.

 

AEQ metoda je več kot še ena oblika vadbe. Uči kako s pogledom iz sebe, z zavedanjem gibov, občutkov, namer, želja,… postanemo boljši, živimo polnejše življenje, življenje z več urejenosti in nadzora.

 

Lahko rečem tudi to, da se je bilo tega seminarja vredno udeležiti, pa čeprav ne bi nikoli imel namena poučevati in bi vse naučeno izkoristil zgolj za širjenje lastnih obzorij. Pa vendar je resnična tudi misel, ki sem jo pred časom slišal, da učenci naučijo učitelja veliko več, kot on lahko nauči njih.

 

Pa sem spet na začetku,…..

 

Aleš Terpinc, Krško, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Aleš Terpinc

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Človek je kompleksno bitje, ki zahteva celosten terapevtski pristop; le-tega gradim z uporabo različnih metod in tehnik. Samo če sledim temu vodilu, se lahko poleg telesa dotaknem globin posameznika, posežem globlje, v njegovo bit.

 

V življenju me stvari običajno najdejo same. Vedno ob pravem času. Tako me je našla tudi AEQ metoda.

 

Prepričala me je s svojo preprostostjo, lahkotnostjo in izjemno učinkovitostjo. Omogoča mi, da je moj gib med izvajanjem vaj zavesten, lahkoten in uglašen, moja pozornost je usmerjena v telo. Občutenje telesa med izvedbo vaj, prepoznavanje mišic, ki se podaljšajo med tem, ko se druge krajšajo, mi odpira prostor za prepoznavanje vzorcev obnašanja in čutenja sebe.

 

AEQ metoda mi omogoča, da sem med izvajanjem vaj prisotna v danem trenutku, usmerjena le v gibanje. Je pot k doživljanju sedanjega trenutka. Je aktivna meditacija, preko katere sočasno odkrivam tudi vzroke zavozlanosti in nepretočnosti v svojem telesu.

 

Poznavanje AEQ somatskih vaj toplo priporočam vsem, ki iščejo pot iz ujetosti v fizične bolečine telesa ali pri tem kot terapevti pomagajo drugim. Metoda obeta transformacijo posameznika v zavestno bitje, ki si v življenju samo utira svoje poti, zase izbira prave odločitve in rešitve za izboljšanje kvalitete življenja.

 

Hvala in vse pohvale Aleš tebi za profesionalno ter hkrati prijetno in igrivo izvedbo seminarja.

 

Petra Šmid Seljak, Vrhnika, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Petra Šmid Seljak

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Nagovarjajo me tehnike in metode, ki so neagresivne, enostavne, po katerih se počutimo boljše in zadovoljna. Ena me vodi k drugi. Tako sem spoznala tudi AEQ metodo. Že po osnovni enodnevni delavnici sem začutila razliko v dihanju, drži. Presenetilo me je kako se z enostavnimi, počasnimi, predvsem pa zavestnimi gibi naredijo takojšnje spremembe v telesu. Na seminar sem se prijavila, ker sem želela vedeti več in znanje vključiti v delo. V kratkem času sem bila že na delavnicah za učitelja. Niti pomislila nisem, da bo to tudi korak v mojem mišljenju in vedenju o sami sebi in svetu.

 

Ob Aleševem vodenju somatskih vaj s teoretično podporo sem začutila in razumela vaje veliko bolj jasno. Spoznala, da je vaja pomembna, še bolj pa učenčevo občutenje in široko znanje učitelja. Čutila sem natančneje, kje je telo zakrčeno, kje nimam kontrole in korak za korakom tudi sproščanje mišično vezivnega tkiva . Po zaključku seminarja pa se je začelo še sproščanje ujetih čustev, napetosti. Bila sem zelo utrujena, saj se je vse procesiralo in iskalo svoje mesto v urejanju in odgovorih. Zaznala sem spremembe tudi v mišljenju. Sedaj sem mirnejša in se bolj zavedam sedanjosti, kar daje čudovit občutek. Tako vedno bolj spoznavam večplastnost in širino AEQ metode.

 

Učil si nas voditi skupino na drugačen način. Predvsem, da ljudje občutijo, razumejo in vedo zakaj se tako počutijo in lahko iščejo še boljšo pot, se spreminjajo in so sami svoji zdravitelji. Potrebna je jasnost povedanega in razumevanje na drugi strani. Praktično delo in analiza je ozavestila in utrdila vedenje, znanje in dala še natančnejšo sliko o meni kot učitelju ali opazovalci ali kot vadečemu udeležencu.

 

V vsakodnevnem individualnem delu so mi AEQ vaje oz. deli vaj že nepogrešljivo dopolnilo delu. Ljudje jih dobro sprejemajo. Prve izkušnje pa dobivam tudi pri vodenju manjših skupin. Vesela sem, da sem lahko bila tvoja učenka, imela podporo tebe in skupine. Seminar je odlično izveden in daje nove in nove odgovore tudi v času po izvedbi.

 

Marinka Zgonc, Cerknica, učitelj AEQ metode® 1.stopnje

 

Fizioterapija Marinka

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

AEQ metoda je zame metoda, ki mi je rešila športno kariero, z znanjem AEQ klinične somatike™. imam večjo kontrolo nad svojim telesom, spremenila mi je način razmišljanja in veliko lažje rešujem probleme, kateri so prej bili videni kot veliki, sedaj pa jih rešujem lahkotno in nadzorovano brez stresa. Odlično se počutim, ker znam za večino svojih bolečin poskrbeti sam odpravljati vzroke zanje in bolje razumem kaj se dogaja v mojem telesu.

 

AEQ metodo sem se učil na tri načine: Individualno, na delavnicah in seminarju za učitelja AEQ somatskih gibov 1. stopnje. Vsi trije načini so name delovali pozitivno. Tako sem na primer pri individualni terapiji spoznal vaje in preko terapije in pogovora z Alešem začel doživljati prve spremembe v mišljenju, občutenju in predvsem odpravljanju bolečin. Ker mi je AEQ metoda zelo zanimiva, sem se odločil povečati znanje na 4 urni delavnici, kjer sem sprva mislil, da že vse vem, vendar sem zopet pridobil nova spoznanja o lahkotnosti gibov in daljšanju mišic, ki so mi vsak dan naredili še boljši.

 

Na Seminarju za učitelja AEQ somatskih gibov 1. stopnje pa sem vso že dobljeno znanje nadgradil še z večjim razumevanjem, da se je potrebno vaje učiti in preko domišljije iskati najenostavnejši način za izvedbo giba, poleg tega pa sem se naučil to znanje prenašati na druge, kar mi je v največje veselje.

 

Seminar je potekal 5 dni. Prvi trije dnevi so obsegali teoretičen del, ki je bil po mojem mnenju zelo kvaliteten, razumljiv in uporaben. Na drugem delu seminarja smo izvajali praktičen del. Svoje znanje smo preskušali na drugih, hkrati pa dobivali povratne informacije o kvaliteti učenja drugih. Mislim, da je ta praktičen del smisel celega seminarja, kjer sem spoznal kako pomembna je komunikacija in izbira besed učitelja, po drugi strani pa sem doumel, kako je pravilna in urejena komunikacija pomembna in podcenjena v vsakdanjem življenju.. Po mojem mnenju je celotna AEQ metoda v smislu vloženo/dobljeno ne glede ali je to individualna terapija, štiri ali osem urna delavnica, kot tudi seminar, v razmerju 1 proti neskončno, ker pridobiš znanje, ki ga imaš za celo življenje.

 

Znanje o AEQ metodi je zame najbolj kvalitetno in uporabno znanje, ki sem ga pridobil v svojem življenju.

 

Žiga Božič Žagar, Brežice, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Žiga Božič Žagar

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Že od nekdaj sem naklonjena k gibanju. Najbrž me k temu vodi nek notranji čut, saj s tem skušam balansirati stanje svojega fizičnega telesa in duha. Vedoželjnost me je pripeljala tudi do AEQ metode.

 

Sprva sem klinično somatiko spremljala skozi sinovo pot, kasneje sem k aktivnemu učenju pristopila tudi sama. Individualno delo na sebi, udeležba na AEQ delavnicah, …odpirala so se mi nova obzorja. Ko po nekaj mesečnem delu, vsakič znova občutiš dele telesa, na katere si že pozabil, začutiš vibracijo vlakna, ki je bilo okovano v možganih…., me motivira v raziskovanju in učenju naprej. Iščem in prebiram literaturo, Thomas Hanna, Feldenkreis tehnika,… Odločitev je bila znana pravzaprav že na začetku, somatiko želim živeti in predajati naprej. V bistvu sploh ni bilo dvoma o nadaljnjem izobraževanju.

 

Tako, seminar za učitelje somatskih gibov po AEQ metodi 1. stopnje je za menoj. Le aktivno delo me kali. Več srečanj, ko jih vodim (individualne ure kot skupinske delavnice AEQ somatskih gibov), več znanja o pravilnem vodenju dobivam. Delati na sebi ali voditi druge, je druga zgodba. Znanje, vedenje me tudi utrjuje in izboljšuje v mojem delu.

 

Vesela, da sedaj znanje lahko posredujem naprej.

 

Irena Jugovič, Kranj, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Irena Jugovic, Kranj

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Že nekaj let opažam, da moje telo ne funkcionira tako, kot bi moralo. Kljub kratkotrajnim učinkom različnih terapij entropija vztrajno dela svoje. Z večjim neredom v telesu opažam, da čedalje več časa porabim tako za delo v službi kot v gospodinjstvu. Po seminarju mi je tako razlaga entropije kot ostalih vsebin dala nov, drugačen uvid v človeško telo in široko paleto možnosti pomoči tako sebi kot ostalim.

 

Izobraževanje je zelo dobro zasnovano. V prvem delu se razlaga teorije prepleta s somatskimi vajami – super izkušnja, da lahko ponovno občutiš marsikateri delček svojega telesa, na katerega si že pozabil. Sam način vodenja je bistveno drugačen, kot sem ga bila vajena doslej.

 

V drugem delu pa učenje samostojnega vodenja vaj, opazovanje in komentiranje napak oziroma pomanjkljivosti pri medsebojnem vodenju, zaključeno z učiteljevo oceno pravilnosti izvedbe.

 

Že po prvem tridnevnem sklopu sem se počutila boljše, ledveni del hrbta je bil sproščen, bolečine, ki so izžarevale v noge, so bile bistveno manjše. Dogajanje ni bilo omejeno zgolj na telesni ravni, nemir je bilo moč opaziti tudi med spanjem. Z omenjenim bi lahko potrdila, kar smo obravnavali tudi na drugih izobraževanjih – napete mišice so v močni povezavi s psiho in obratno.

 

Vaje so s strani mojih strank zelo dobro sprejete, učim jih kot individualno terapijo in v skupini.

 

Zelo sem hvaležna, da sem lahko bila sestavni člen prve skupine učencev. S pridom uporabljam novo znanje, ki sem ga pridobila. S samim izobraževanjem sem zelo zadovoljna in ga iz srca toplo priporočam.

 

Dajana Frank dipl. fizioterapevtka, Ilirska Bistrica, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Dajana Frank, Ilirska Bistrica

 

 

 

 

 

Mnenje o AEQ metodi® 1. stopnje

Od prvega dela seminarja (3 dnevni) do danes sem ˝švoh˝. Rahlo me bolijo mišice, ki so se po mnogih letih sprostile – podaljšale. Energijsko sem na cca 65%. Pojavila se je nenavadna diareja, sanje z resno vsebino – nepredelane zadeve iz preteklosti, potreba po spanju je močno povečana, itd. Skratka, AEQ metoda deluje večplastno. Dolgoročno gledano je to vrhunsko, kratkoročno malce moteče; tako kot vse ostale resne oblike dela na sebi. Zanimivo je to, da večino ˝šare˝ iz podzavesti – ujete v fasciah, s terapijo aeq k.s. predelamo podzavestno. Sam bom AEQ metodo s pridom uporabil tudi kot orodje za ljudi, ki imajo skeptičen pogled na ezoteriko in energijsko zdravljenje.

 

AEQ metoda je resnično most med racionalnim in energijskim pristopom k reševanju težav ljudi. Seveda je lahko tudi vrhunsko samostojno orodje ali dopolnilo k ostalim aktivnostim. Slika o pravilni izvedbi in vodenju vaj se bistri, vendar se vzporedno krepi tudi zavedanje o kompleksnosti in večplastnosti AEQ metode. Vsak dan učim nekaj vaj, kot zaključek vadbe naših varovancev ali kot samostojne terapije in v 95% naletim na ekstremno pozitiven odziv in učinek. Izjema so le ˝močne osebe˝, ki zaradi psihološkega profila ali težko verjamejo v učinkovitost tovrstne aktivnosti ali pa nimajo potrpljenja za učenje.

 

Nad seminarjem sem v celoti zelo zadovoljen in ga z veseljem in popolnoma iskreno priporočam. Bi pa poudaril, da je metoda še veliko učinkovitejša, če jo vodi učitelj s čim več znanja na področju funkcionalne anatomije, osnov športnega treniranja, fizioterapije ter psihologije. Učitelj s ˝kapaciteto˝ bo z AEQ metodo osrečeval ljudi na vseh nivojih bivanja; ne zgolj odpravljal SMA na mišičnem nivoju, čeprav je že to ogromno.

 

Uroš Petan, Ljubljana, učitelj AEQ metode® 1. stopnje

 

Uroš Petan, Ljubljana

tel. : 00386(0)74990871
mail: info@aeq.si
YouTube Facebook